Verkeersveiligheid Overijssel niet goed genoeg

OUDEREN GROEIENDE RISICOGROEP. In Overijssel waren vorig jaar 49 verkeersdoden te betreuren. Ondanks de daling ten opzichte van 2017 (toen kwamen 65 mensen om) gaat het niet goed genoeg met de verkeersveiligheid in onze provincie.

Er raakten 1.138 mensen gewond in het verkeer. Om de provincie veiliger te maken is kennis van verkeersongevallen noodzakelijk. Met die kennis kan de infrastructuur worden verbeterd en kunnen gericht acties worden ingezet op risicogroepen in het verkeer. Wie zijn betrokken bij deze ongevallen? En wat zijn de gevaarlijkste wegen in onze provincie?

Helft slachtoffers ouder dan 50 jaar
Jongeren tot 24 jaar waren het vaakst slachtoffer in het verkeer. Door onervarenheid en onvoorzichtig gedrag vormen jonge verkeersdeelnemers een risicogroep. Vaak gaat het om snor- en bromfietsers en beginnende automobilisten. Het ontbreken van rijervaring en het moeilijk kunnen inschatten van risico’s zijn belangrijke oorzaken voor het hoge aantal verkeersslachtoffers bij jonge verkeersdeelnemers. Er waren 124 slachtoffers onder 12 tot 17-jarigen en 171 slachtoffers onder 18 tot en met 24-jarigen. 16- en 17-jarige verkeersdeelnemers waren van alle leeftijden het vaakst slachtoffer bij een ongeval.

De laatste jaren zien we een flinke toename van het aantal oudere slachtoffers bij een verkeersongeval. Dat komt vooral omdat ouderen langer mobiel blijven, zowel in de auto als op de fiets. Ook neemt het aantal ouderen in onze samenleving toe. Met het steeds drukker wordende verkeer is het voor ouderen vaak lastig om verkeerssituaties goed in te schatten. Er waren 185 slachtoffers in het verkeer bij de leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder. Van alle verkeersdoden in Overijssel is de helft boven de 50 jaar en 33% boven de 70 jaar.

Fietsers
Van alle verkeersslachtoffers in Overijssel is 37% een fietser, gevolgd door inzittenden van personenauto’s (30%) en brom/snorfietsers (15%). De meeste verkeersdoden vallen onder inzittenden van personenauto’s. Steeds vaker is de elektrische fiets betrokken bij ongevallen. Dat komt vooral omdat het aantal elektrische fietsen de afgelopen jaren sterk is toegenomen.

Vooral voor oudere verkeersdeelnemers is het gebruik van de elektrische fiets niet altijd zonder risico’s. De elektrische fiets is twee keer zo onveilig als een gewone fiets. Dit komt door de hogere snelheid en het gewicht van de fiets zelf. Voor ouderen zijn een lagere reactiesnelheid en evenwichtsgevoel ook nog van invloed.

Grote steden
Veel verkeersslachtoffers vallen binnen de bebouwde kom, bijna de helft in één van de vijf grote steden Zwolle, Deventer, Almelo, Hengelo en Enschede. In Enschede vallen de meeste verkeersslachtoffers (164), gevolgd door Hengelo (104) en Zwolle (99). Almelo (84) en Deventer (80) hebben de minste slachtoffers van de vijf grote gemeenten. Op provinciale wegen gebeuren minder ongevallen (11%). Op de 50 km-wegen vielen vorig jaar 432 verkeersslachtoffers en op de 80 km-wegen 185. Op de autosnelwegen in Overijssel vielen 65 slachtoffers in het verkeer.

Risico’s aanpakken
De belangrijkste typen ongevallen zijn voorrangsongevallen op kruispunten, frontale aanrijdingen en eenzijdige ongevallen, zoals van de weg afraken. Er wordt hard gewerkt om de belangrijkste risico’s in het verkeer te verminderen. Dit gebeurt onder meer door aanpak van de infrastructuur (gevaarlijke wegvakken en kruispunten), aandacht voor kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers en aanpak van ongewenste gedragingen in het verkeer, zoals rijden onder invloed, te hard rijden en afleiding in het verkeer. Bij dit laatste speelt vooral het gebruik van social media of bellen tijdens het rijden een belangrijke rol.