Verbreding N35 terug op agenda van Rijk

De gezamenlijke inzet van inwoners, ondernemers en overheden in Overijssel om de knelpunten op de Rijksweg N35 en A1/A35 aan te pakken, is positief ontvangen in Den Haag. De verbreding van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal is daarom terug op de agenda van het Rijk.

Minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (I&W) ontving deze week uit handen van gedeputeerde Bert Boerman de geactualiseerde Marsroute N35 (foto boven). In de Marsroute staan de regionale ambities voor de verbreding van de N35 naar 2×2 rijbanen van 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen. De minister wil hierover graag in gesprek gaan met de provincie. Ook is afgesproken dat, onder leiding van de provincie Overijssel, het Rijk en de regio onderzoeken wat de oplossingen zijn voor het knelpunt A1/A35 in Twente. Dat blijkt uit het overleg dat de gedeputeerden Boerman en Van Haaf hebben gevoerd met de ministers Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (I&W) en Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven-Van der Meer (I&W) over de invulling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) en de woningbouwopgaven.

Aandacht voor Overijsselse knelpunten
Gedeputeerde Boerman, verantwoordelijk voor Mobiliteit, Water en Sociaal in Overijssel: “Dit is weer een mooie stap voorwaarts voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van deze regio. De Marsroute N35 is niet alleen voor kennisgeving aangenomen, maar wordt nu ook door het Rijk gezien als een onderwerp waarover gesproken moet worden. Gezamenlijk moeten we nu blijven optrekken om de minister en staatssecretaris te blijven bewegen aandacht te geven aan de knelpunten in Overijssel.”

Blauwnet Zwolle-Enschede
Behalve de aanpak van de Rijkswegen N35 en A1/A35, zet de provincie ook in op het verbeteren van de dienstregeling op het treintraject Zwolle-Enschede van Blauwnet. Uit de Integrale Netwerkvisie van de provincie blijkt dat beide verbindingen belangrijk zijn voor de bereikbaarheid en daarmee de economische ontwikkeling van West-Overijssel en Twente. Een goede treinverbinding kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto. Een goed voorbeeld is de intercity die, in opdracht van de provincie, sinds augustus 2018 in 52 minuten van Zwolle naar Enschede rijdt. De provincie Overijssel wil de kwaliteit op het traject daarom nog verder verbeteren. Met het Rijk is afgesproken dat ProRail onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor verbeteringen, zoals de verlenging van de perrons bij Heino en Raalte, snellere wissels en een langer passeerspoor.

Snelfietsroutes
Werkgevers en overheden in Overijssel werken actief samen om meer mensen gebruik te laten maken van de fiets. Voor de fiets zijn daarom concrete maatregelen afgesproken. Zo ontvangt de provincie Overijssel € 629.200 van het Rijk voor de verbetering van de snelfietsroute Zwolle-Hattem en een bijdrage van € 1.227.941 voor een drietal ontbrekende schakels in de F35 in Enschede en Oldenzaal.

Voor het verbeteren van de veiligheid op provinciale N-wegen ontvangt de provincie Overijssel maximaal € 2.710.455 van het Rijk. De komende maanden gaat de provincie hiervoor plannen indienen.

Woonafspraken
Op het terrein van wonen is afgesproken met minister Ollongren dat de komende tijd wordt onderzocht in welke mate inwoners van de Randstad gaan wonen in de grote steden in Gelderland en Overijssel. Gedeputeerde Van Haaf, verantwoordelijk voor Ruimte, Grondbeleid en en Overijssel. Gedeputeerde Van Haaf, verantwoordelijk voor Ruimte, Grondbeleid en Handhaving in Overijssel, is blij met dit gezamenlijke onderzoek. “Deze informatie kan worden gebruikt om goed in te spelen op de woningmarkt in Oost-Nederland. In februari organiseren we samen met het ministerie een bijeenkomst waar we dit ook gaan presenteren. Daarnaast heeft de minister toegezegd dat het ministerie van BZK aansluit bij het netwerk van de Woonkeuken, waarin verschillende vertegenwoordigers uit de regio samenwerken aan de optimale aanpak voor de bouwopgave in Oost-Nederland.”

Bron: Provincie Overijssel