Tweede zaterdagmarkt in Enschede

ROND STADHUIS. Met ingang van zaterdag 18 april komt er tijdelijk een extra markt in de binnenstad van Enschede. Op verzoek van de marktondernemers heeft het college van B&W dit besloten.

Rond het stadhuis van Enschede kunnen op tien standplaatsen maximaal twintig ondernemers hun levensmiddelen aanbieden. Het marktaanbod was tot dusverre vanwege de coronacrisis beperkt tot maximaal twintig aanbieders op het Van Heekplein. Door het besluit van het College verdubbelt dit dus op zaterdag.

Markten maken onderdeel uit van de voedselvoorziening. Daarom zijn onder de Twentse noodverordening rond de coronacrisis markten toegestaan. Daarbij mogen er maximaal tien standplaatsen bezet zijn met maximaal twintig kramen. De  marktondernemers mogen er uitsluitend levensmiddelen verkopen.

Vanuit de marktondernemers kwam het verzoek of de gemeente op zaterdagen een extra marktterrein in de binnenstad wil openstellen. Deze extra markt zorgt, behalve voor een meer en diverser aanbod, ook voor meer spreiding van de bezoekers aan de binnenstad. En dat is in deze tijd erg welkom.

Snel mogelijk gemaakt
Het college van B&W heeft op grond van de Gemeentewet en de Marktverordening 2016 de bevoegdheid markten in te stellen of te verplaatsen. In korte tijd heeft het college het besluit genomen de extra markt mogelijk te maken. De plek rond het stadhuis en op het Van Loenshof is in overleg met de marktbond en de marktmeester tot stand gekomen. De gemeente voorziet in extra stroompunten voor de aanbieders en neemt deze kosten voor zijn rekening.

De extra markt blijft bestaan totdat de maatregelen rondom de aanpak van het coronavirus eindigen of veranderen.