Tubbergen wil behoud spoorverbinding

AMSTERDAM-HENGELO-BERLIJN – De gemeenteraad van Tubbergen heeft  het college opdracht gegeven om zich  volop in te zetten voor het in stand houden van de spoorverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn als volwaardige verbinding en deze toekomstproof te maken door het traject om te bouwen tot een hoge snelheidslijn.

Dat blijkt uit een gezamenlijke motie die door alle vier partijen is ondertekend (zie foto). Reden voor deze motie zijn de uitkomsten van een quickscan door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Uit deze quickscan bleek namelijk dat de reistijd Amsterdam-Berlijn met bijna een uur verkort kan worden als de route via Arnhem-Emmerich zou lopen.

Volgens de gemeenteraad is de treinverbinding Amsterdam-Berlijn, met tussenstops in Hengelo en Almelo, een belangrijke verbinding met een grote economische waarde. Bovendien wordt er ook door inwoners uit de gemeente Tubbergen veel gebruik gemaakt van deze verbinding. “Het verliezen van deze internationale verbinding betekent een verarming van onze regio”, zo stellen Jasper Oude Vrielink (CDA) en Alexander Plegt (DorpenCentraal), de initiatiefnemers voor deze motie.

“We zijn blij dat ook VVD en PvdA het belang hiervan inzien en deze motie mede ondertekenen. Het is dus echt een unanieme motie. We hebben het college gevraagd zich samen met andere Twentse en Duitse buurgemeenten, de provincie Overijssel, Euregio, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer actief in te zetten voor het behoud van deze verbinding.”