Toeristische sector hard geraakt

CORONACRISIS. De Overijsselse toeristische sector – goed voor 2,2 miljard euro aan directe bestedingen en ruim 38.000 banen in 2019 – wordt hard geraakt door de coronacrisis en staat daardoor zo goed als stil.

Volgens een peiling onder 334 van de Overijsselse vrijetijdondernemers bedraagt het omzetverlies nu al tussen de vijftig en tachtig procent.

MarketingOost werkt samen met partijen als HISWA-RECRON, VNO-NCW, MKB, Gastvrij Overijssel, provincie Overijssel en de verschillende regio’s om de gevolgen te duiden en eenduidig ondersteuning te bieden. Het wil snelheid brengen in het pakket hulpmaatregelen voor ondernemers op rijks-, provinciaal en lokaal niveau, waarmee ondernemers ondersteund worden zodat na de crisis de voor onze economie zo belangrijke vrijetijdssector opnieuw kan floreren.

Taskforce: coördinatie en communicatie
Gedeputeerde Roy de Witte: “Samen met MarketingOost, Gastvrij Overijssel en gemeenten bekijk ik of een taskforce aanvullende steun aan de sector en haar ondernemers kan bieden. Evelyn Borgsteijn, directeur-bestuurder MarketingOost vult aan: “Ik heb veel waardering voor de proactieve houding van alle betrokken partijen, door samen de schouders eronder te zetten. Het zal een kwestie van lange adem worden, de maatregelen moeten langdurige ondersteuning bieden. De impact is niet in één seizoen goed te maken. Daarom is de sector gebaat bij gecoördineerde communicatie en eenduidige informatieverstrekking richting zowel ondernemers als vanuit ondernemers richting de overheid.”

Zorgen nemen toe
Uit onderzoek is gebleken dat de impact sterk wordt gevoeld. Dit blijkt uit een steekproef onder vrijetijdsondernemers, die liep van vrijdag 13 maart tot en met donderdag 19 maart en is uitgezet onder 1750 aangesloten ondernemers die via mail zijn benaderd. Veel ondernemers ervaren nu al flinke inkomstenderving, vaak meer dan vijftig procent en de zorgen nemen toe. Dit betekent minimaal halvering van omzet tot in sommige gevallen tot tachtig procent en de annuleringen lopen binnen. Ondernemers maken zich grote zorgen over de financiële gevolgen en weten in veel gevallen niet hoe te reageren op deze onwerkelijke situatie. Men informeert zich via verschillende kanalen, maar vooral de kleinere ondernemer heeft behoefte aan de weg naar de juiste instantie en éénduidige informatie over hoe de overheid ze tegemoet kan komen. Dit vraagt om die nauwe samenwerking zoals nu is ingezet.

Campagnes ‘On Hold’
MarketingOost heeft campagnes richting de bezoeker stopgezet. Samen met de sector worden scenario’s opgezet om de economische schade op dit moment zo goed mogelijk te beperken en na de crisis de vrijetijdssector van Overijssel opnieuw binnen Nederland en daarbuiten voor het voetlicht te brengen.

Bekijk hier de resultaten van de enquête onder ondernemers

Zie ook het coronadossier op de website van MarketingOost.