Tijdelijke opvanglocatie coronapatiënten in Enschede

AAN ZUIDKAMPWEG. Wie een vermoeden heeft van coronabesmetting gaat in thuisquarantaine. Er zijn echter mensen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen die niet in quarantaine en isolatie kunnen binnen de Twentse locatie waarin zij verblijven.

Voor deze mensen wordt aan de Zuidkampweg in Enschede een tijdelijke Twentse locatie ingericht om te kunnen uitzieken. Het streven is om vrijdag 10 april deze tijdelijke locatie gereed te hebben. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

In de locatie kunnen de mensen verblijven totdat ze weer beter zijn of totdat er meer medische zorg nodig is, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. In eerste instantie kunnen vijftien personen worden opgevangen en dit aantal kan zo nodig worden uitgebreid. Op dit moment zijn er nog geen mensen die ervoor in aanmerking komen, maar de Veiligheidsregio Twente wil hierop voorbereid zijn.

24 uur per dag begeleiding
Wethouder Jurgen van Houdt van centrumgemeente Enschede: “Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ik ben dankbaar dat wij in de regio Twente gezamenlijk een professionele voorziening kunnen inrichten voor deze groep mensen. Voor quarantaine en isolatie heb je persoonlijke sanitaire voorzieningen nodig. Op sommige locaties voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn er daarvan onvoldoende beschikbaar. Op deze noodlocatie wel. Er is 24 uur per dag professionele begeleiding aanwezig in het pand. De mensen die hier worden opgevangen zijn dak- of thuisloos en/of hebben begeleiding nodig in hun dagelijks leven. Zij verblijven in deze tijdelijke locatie om uit te zieken van corona. In de begeleiding werken we samen met onze partners Leger des Heils, Tactus, Humanitas onder dak en RIBW Groep Overijssel.”

Krachten bundelen
Wethouder Eugène van Mierlo van de centrumgemeente Almelo: “We willen dat deze cliënten goede begeleiding houden en dat we tegelijk samen zorgvuldig de verspreiding van corona tegengaan. Daarom ben ik blij dat er op zo korte termijn een locatie in Enschede gevonden is en dat we als centrumgemeenten onze krachten bundelen. Op deze plek kunnen we inwoners van onze gemeenten tijdelijk een beschermd thuis bieden.”