Tekort aan bouwpersoneel neemt toe

MEER WERK DAN MENSEN. Het gaat momenteel zó goed met de bouw dat het voor bouwbedrijven steeds moeilijker wordt om aan voldoende personeel te komen. Tijdens de crisis is de bouwsector sterk gekrompen en nu het weer beter gaat met de economie is er meer werk dan bouwbedrijven aankunnen.

Provincie Overijssel heeft onderzoek gedaan naar verschillende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de bouwsector zoals werkgelegenheid, vacatures en in- en uitstroom van personeel. Wat blijkt: de krapte op de arbeidsmarkt voor de bouwsector neemt toe en zal in de nabije toekomst blijven toenemen.

Groei bouwproductie zet door
Vanaf 2014 is de bouwproductie in Nederland jaarlijks met 6 procent gestegen. Dit komt vooral door de woningbouw. Uit de bevolkingsprognose van Primos blijkt dat het aantal huishoudens in Overijssel, en dus de vraag naar woningen, blijft stijgen. In 2030 zijn er naar verwachting zes procent meer huishoudens dan in 2018.

Om de groeiende bouwproductie te kunnen opvangen is er meer bouwpersoneel nodig. Werkgelegenheidscijfers laten zien dat het aantal banen in de bouw sinds 2016 toeneemt, twee jaar na het aantrekken van de bouwproductie. Een prognose van onderzoeksbureau Panteia laat zien dat de werkgelegenheid in de Overijsselse bouwsector tot 2022 blijft groeien, met jaarlijks ongeveer 0,5 procent. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw zal deze groei op korte termijn (2 jaar) vooral bestaan uit mensen die nu nog in andere sectoren werken. Daarna bestaat de werkgelegenheidsgroei vooral uit instroom vanuit opleidingen. (Bron: Provincie Overijssel)

Lees de complete rapportage