Steeds meer aandacht voor de bij in Twente

TWENTE – donderdag 20 mei was de Wereld Bijendag; een dag waar wereldwijd speciale aandacht uit gaat naar deze noeste werkers die zo essentieel zijn voor onze menselijke voedselvoorziening. Ook in Twente was de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor de bij.

Het is helaas een gegeven dat de bijenstand steeds verder achteruit is gegaan de afgelopen decennia. Er zijn diverse oorzaken, waarbij drie het meest concreet zijn. Zo was het grote gebruik van pesticiden in de landbouw én onkruidbestrijding funest voor de bijen. Helaas blijven gifresten ook relatief lang in de bodem zitten; hoewel het gebruik van veel middelen al verboden is blijven deze ook nu nog schade aanrichten. Een andere oorzaak is een natuurlijke vijand: de varroamijt die hier sinds de jaren ‘80 actief is. Deze legt eitjes op de larven van de bij en voedt zich met de lichaamssappen. De bij is hierdoor erg kwetsbaar. Ook het gebrek aan voedselbronnen voor de bijen had een grote impact; er was steeds minder wilde natuur te vinden, tuinen versteenden en ook gemeenten kozen voor strak onderhoud van de openbare ruimte.

Meer aandacht
Gelukkig is er inmiddels op al deze fronten meer aandacht gekomen voor de bij. Zo is het gebruik van gif sterk teruggedrongen en zijn er ook meer voedselbronnen geplant. Zo las u hier al geregeld over Twentse initiatieven zoals de ‘Groene Loper’, het aanleggen van bloemenlinten in steden en het aanmoedigen van het vergroenen van de eigen tuin, wat ook veel andere voordelen heeft.

Charme-offensief
Naast de concrete acties is er ook een soort charme-offensief ingezet om de bij te promoten. Zij zijn namelijk ook onmisbaar voor onze menselijke voedselvoorziening. Veel mensen weten ook relatief weinig af van hun belang en diversiteit; zo telt Nederland maar liefst 360 verschillende soorten bijen. Om mensen hier kennis mee te laten maken zijn onder meer al veel bijen- en insectenhotels geplaatst. Dit resulteerde in Twente ook weer in een toenemende interesse in imkerij.