Scholencomplex De Essen pilot ‘Aardgasvrije en Frisse Basisscholen’

STIMULERINGSBIJDRAGE. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft donderdagmorgen bekend gemaakt dat de gemeente Oldenzaal samen met de schoolbesturen van scholencomplex De Essen een stimuleringsbijdrage van € 350.000,- ontvangt.

Scholencomplex De Essen is één van de elf basisschoolgebouwen die een bijdrage ontvangt vanuit het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Basisscholen’. In totaal hadden 92 basisscholen uit 72 gemeenten zich aangemeld voor een stimuleringsbijdrage. Deze extra subsidie moet bijdragen aan het verbeteren van het klimaat in de scholen en het realiseren van aardgasvrije scholen, wat beiden een gunstig effect heeft op de gezondheid en het functioneren van de leerlingen en de leerkrachten.

Verduurzaming als voorbeeldfunctie
Rob Christenhusz (foto), wethouder onderwijs: “Samen met de schoolbesturen wil de gemeente de basisscholen De Linde en De Esch, die in het scholencomplex gehuisvest zijn, de eerste Bijna Energie Neutrale (BENG) scholen in Overijssel maken. We zijn blij met deze extra bijdrage van het Rijk om dit te kunnen realiseren. Het doel is ook om een voorbeeldfunctie te zijn voor andere scholen. Een voorbeeld dat inspireert, aanmoedigt en stimuleert hetzelfde te doen. Voor de hele wijk, Oldenzaal en tot ver daarbuiten.”

“De ambitie van de schoolbesturen en de gemeente reikt bij scholencomplex De Essen verder dan de gestelde duurzaamheidseisen in het innovatieprogramma. De stimuleringsbijdrage vanuit het innovatieprogramma geeft het project een extra impuls om die maximale impact op het klimaat en de leefomgeving ook daadwerkelijk te realiseren’, aldus Evelien Zinkweg-Ankone, wethouder duurzaamheid.

“Duurzaamheid doorgeven aan de volgende generatie Duurzaamheid gaat over meer dan alleen aanpassingen in en aan het gebouw. Verduurzaming is ook een verantwoordelijkheid die moet worden doorgegeven aan de volgende generatie. In samenwerking met de schoolbesturen gaat de gemeente voor de leerlingen Energy Challenges opstarten om de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met de noodzaak en het nut van verduurzamen en vooral energie besparen. Op die manier investeren we niet alleen in de korte termijn, maar ook de lange termijn.”

Samenwerken aan een energieneutrale en duurzame stad
Evelien Zinkweg-Ankone: “Oldenzaal heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Samen met inwoners, instellingen, scholen en bedrijven werken we daarom hard aan een energieneutrale en duurzame stad. Klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie zijn daarin belangrijke pijlers voor ons. Onder andere bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed zijn deze pijlers leidend om een zo groot mogelijke impact te realiseren op klimaat en leefomgeving.”