Samenwerking BOEi en Landschap Overijssel

TWENTE – Landschap Overijssel en BOEi gaan tot 2024 samenwerken bij herbestemming en exploitatie van projecten met een raakvlak tussen rood en groen (erfgoed en natuur). Beide organisaties hebben hun eigen kennisgebied; BOEi op het gebied van gebouwd erfgoed en Landschap Overijssel qua natuur. Af en toe is er overlap tussen hun beide ambities, wat zij met de samenwerking willen verbeteren.

Michael Sijbom, directeur Landschap Overijssel: “We zijn verheugd om in BOEi een partner te vinden met kennis van behoud en herbestemming van gebouwd erfgoed; een goede aanvulling op onze expertise op het gebied van groen erfgoed. Samen willen we de kansen in Overijssel op gebied van erfgoed goed bekijken en waar mogelijk benutten.” Arno Boon, directeur BOEi: “Beide organisaties hebben projecten in Overijssel waar groen en rood verweven zijn, zoals de landgoederen Singraven en Beerze, de steenfabriek in Losser en boerderijen zoals Hof Espelo. Het samenbrengen van onze expertise kan deze projecten in een stroomversnelling brengen en samen kunnen wij nog meer erfgoed een nieuwe toekomst geven.”

Landschap Overijssel

Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel al meer dan 80 jaar.

Over BOEi
BOEi is een maatschappelijke onderneming gericht op herbestemming van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed. De organisatie, voluit de Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, richt zich op het ontsluiten van Nederlands erfgoed voor burgers en het ontsluiten en doorgeven van haar verhalen aan navolgende generaties in Nederland. Restauratie en herbestemming gebeurt met veel oog voor authenticiteit, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. Kijk ook op www.boei.nl voor meer informatie over hun missie, projecten en aandeelhouders.