Ruimte voor pop-up horecaconcepten

IN ENSCHEDE. Het college van B&W van Enschede geeft tijdelijke ruimte aan vernieuwende pop-up horecaconcepten om de wederopbloei van de stad te helpen. Dit heeft het college dinsdag 30 juni besloten om Enschedese ondernemers meer ruimte te geven.

Geïnteresseerden kunnen voor de periode van juli tot en met met begin oktober 2020 een voorstel indienen bij de gemeente. Een van de voorwaarden is wel dat het pop-up initiatief minimaal vier weken aaneengeschakeld plaatsvindt.

Om als stad in tijden van corona aantrekkelijk te blijven is een verantwoorde vorm van vermaak voor de bewoners en bezoekers noodzakelijk. Dat Enschede een aantrekkelijke stad is, blijkt uit de toenemende drukte in het centrum. Door de terrassen op de Oude Markt te verruimen en de warenmarkt over de binnenstad te spreiden, kon Enschede de toenemende drukte tot nu redelijk aan. Toch concentreert de drukte zich sterk in de binnenstad. Het kunnen bieden van alternatieven buiten het centrum zorgt voor een betere spreiding van bezoekers en geeft ruimte aan ondernemers die nog niet konden profiteren van de heropleving. De gemeente heeft diverse voorstellen ontvangen om binnen de geldende coronabeperkingen toch een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod te kunnen bieden.

Mee laten profiteren
“De verwachting is dat veel Nederlanders op vakantie gaan in eigen land. Hier willen wij onze ondernemers op een verantwoorde manier van mee laten profiteren. Door een tijdelijke versterking van het vrijetijdsaanbod spreiden we de drukte beter, kunnen Enschede ondernemers extra inkomsten genereren en blijven wij als stad aantrekkelijk. Dit waren de doorslaggevende factoren voor ons om tijdelijke ruimte te bieden aan creatieve pop-up horecaconcepten”, aldus wethouder June Nods.

Door haar rijke textielhistorie heeft Enschede een groot aanbod aan stadsparken. Ook voormalig vliegveld Twenthe ligt in de nabijheid van de stad. Deze locaties liggen buiten het centrum en hebben de ruimte om 1,5 meter afstand te waarborgen. Daarnaast kunnen inwoners en bezoekers op deze manier kennismaken met de misschien voor hen minder bekende, maar mooie plekken van de stad.

Tijdelijke verrijking bestaande aanbod 
Het college heeft wel een aantal randvoorwaarden gesteld. Zo mogen initiatieven alleen plaatsvinden op locaties die passend zijn bij de aard van de activiteiten en moet de uitbater voldoen aan de drank- en horecawetgeving en het gemeentelijk BIBOB-beleid. Het initiatief moet bijdragen aan een spreiding van de drukte over de stad en echt iets toevoegen aan het bestaande aanbod. Ook moet het qua omvang, inrichting, activiteit en openingstijden aansluiten op zijn omgeving. Daarnaast moet het gaan om een tijdelijk initiatief dat plaatsvindt in een aaneengesloten periode van minimaal vier weken in de periode tussen 1 juli en 4 oktober.

Foto © Rob Baas Fotografie