Recreatievaart uitgesteld tot 1 juni

‘WINTERREGIME’. In verband met het heersende coronavirus  heeft de provincie Overijssel besloten om de bruggen en sluizen in Noordwest Overijssel tot 1 juni op basis van het winterregime te bedienen. Dit betekent dat er alleen bediening op afroep mogelijk is voor beroepsvaart en hulpdiensten.

Provinciale bruggen en sluizen worden tot 1 juni niet bediend voor niet-noodzakelijke recreatievaart. Het recreatieve gebruik van het water leidt tot meer mobiliteit en mogelijke contactmomenten.
Alleen noodzakelijke bediening van bruggen en sluizen voor recreatieve vaarbewegingen kunnen via de Inspectie Scheepvaart van de provincie Overijssel aangevraagd worden. Denk hierbij aan het verplaatsen van een boot van een werf naar een woning. De provincie neemt deze maatregelen in navolging van de richtlijnen van rijksoverheid en het RIVM.

Maximaal bijdragen
De provincie wil maximaal bijdragen aan het tegengaan van verspreiding van het coronavirus.
De oproep van de Rijksoverheid is om alleen strikt noodzakelijke bezoeken, werkzaamheden en contacten te hebben. Blijf waar mogelijk dus thuis!
Recreatief gebruik van water, waarbij bedienaars en schippers van huis gaan en hoe dan ook extra contacten en extra kans op incidenten hebben, is niet strikt noodzakelijk. Daarom stelt de provincie de start van haar bijdrage aan het reguliere vaarseizoen uit.

Om deze redenen biedt de provincie op dit moment alleen strikt noodzakelijke bediening van haar bruggen en sluizen aan op de tijden die ze ook in het winterseizoen hanteert.
Er is geen verbod op varen in het algemeen.
De provincie vraagt betrokkenen na te gaan in hoeverre een geplande vaartocht noodzakelijk is. Ze heeft er begrip voor dat mensen graag naar huis, een werf of haven willen. Dat maakt ze graag mogelijk en daarvoor kan een aanvraag worden ingediend. Dit werkt net zo als normaal in de winterbediening.

Aanvraag brugbediening
Wie een noodzakelijke vaartocht wil maken, kan brugbediening aanvragen via de telefoon (038 499 7100) of e-mail: sluisbeukers@overijssel.nl. Er wordt dan een planning gemaakt om de bediening te verzorgen. Bedrijfsmatige aanvragen en aanvragen wegens calamiteiten gaan altijd voor.

Hoe langer van tevoren een aanvraag wordt gedaan (bijvoorbeeld 24 uur), hoe meer zekerheid er is dat de capaciteit afdoende is om de brug of sluis te bedienen.

Wanneer het verantwoord is, gaat de provincie zo snel mogelijk weer volop over op brugbediening.

Foto © Theo de Witte