Preventieve bestrijding van eikenprocessierups

DINKELLAND EN TUBBERGEN. De gemeentes Dinkelland en Tubbergen gaan de eikenprocessierups dit jaar preventief bestrijden binnen de bebouwde kom. Dit gebeurt bij bomen van de gemeente waar de eikenprocessierups overlast veroorzaakt. De bomen worden preventief behandeld met het biologische middel XenTari.

Beide gemeentes proberen het aantal rupsen zoveel mogelijk te beperken. Een speciaal bedrijf behandelt daarom de komende weken de bomen met het biologische middel XenTari. Behalve in de preventieve bestrijding investeren de gemeentes bovendien in het vergroten van de biodiversiteit. Hierdoor kan de komst van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups gestimuleerd worden en neemt het aantal rupsen af. De verwachting is dat er daardoor in de toekomst geen middelen als XenTari meer nodig zijn om de eikenprocessierupsen te bestrijden.

Niet zelf bestrijden
In de periode van half mei tot en met juli leven de eikenprocessierupsen in groepen bijeen waarbij de overlast door hun brandharen het grootst is. De gemeente laat in deze periode de nesten door een gespecialiseerd bedrijf wegzuigen. Dit gebeurt  op plekken waar veel mensen komen die in aanraking kunnen komen met de brandharen. Wie op eigen perceel bomen met eikenprocessierupsen heeft, wordt geadviseerd de rupsen niet zelf te bestrijden, maar een deskundig bedrijf in te huren. Ook kan men ervoor kiezen zelf vogelnestkasten op te hangen.
In de gemeenten Dinkelland en Tubbergen was in 2018 de overlast door eikenprocessierupsen groot. Dit werd vooral veroorzaakt door het warme weer en de droogte in het voorjaar en zomer. Inmiddels zijn ook dit jaar de eerste eikenprocessierupsen al uit de eitjes gekomen. Dit is vroeger dan vorig jaar. Ook is de verwachting dat er meer eitjes zijn. Of dit ook gaat leiden tot een grote uitbraak als vorig jaar, is echter moeilijk te voorspellen. Dit hangt namelijk sterk af van het weer.

Informatie en meldingen
Op de website https://www.ggdtwente.nl/publiek/leefomgeving/beestjes-in-de-natuur/eikenprocessierups staat meer informatie over de eikenprocessierups en wat u kunt doen bij klachten.

Inwoners van Dinkkelland en Tubbergen kunnen via de gemeentelijke websites https://www.dinkelland.nl/melding-openbare-ruimte en https://www.tubbergen.nl/melding-openbare-ruimte een melding doen als ze overlast ondervinden van eikenprocessierupsen in gemeentelijke bomen.