Per jaar voor 40 miljoen aan medicijnen weggegooid

MAG HET IETS MINDER? In Nederland wordt per jaar voor liefst veertig miljoen euro aan medicijnen onnodig weggegooid. Dat is de conclusie van onderzoekster Charlotte Bekker van de Universiteit onder 41 apotheken, die woensdag in het dagblad Trouw aan het woord komt.

Jaarlijks blijft voor honderd miljoen euro aan verstrekte medicijnen ongebruikt, mede omdat apothekers ze niet aan anderen mogen uitdelen als ze worden terug gebracht.  Ook schrijven artsen niet zelden zonder reden te veel medicijnen voor. Volgens Bekker is er bij veertig procent van de voorgeschreven medicijnen sprake van nodeloze verspilling.

Apothekersorganisatie KNMP vindt het een goed idee van Charlotte Bekker om minder grote hoeveelheden medicijnen voor kortere periodes voor te schrijven en hergebruik van ongeopende doosjes toe te staan, zolang de houdbaarheidsdatum dit toelaat.

In Nederland wordt op jaarbasis voor een bedrag van vijf miljard euro uitgegeven aan medicijnen.

Lees ook het uitgebreide artikel in Trouw