Opfriscursus oudere verkeersdeelnemers

Oudere weggebruikers rijden gelukkig nog vaak relatief veilig. Maar met de jaren kan de parate kennis van verkeersregels wel eens wat wegzakken. Net als veel andere vaardigheden is het belangrijk om ook deze op peil te houden. Om ouderen hierbij te helpen heeft Veilig Verkeer Nederland een online opfriscursus opgezet, gericht op oudere verkeersdeelnemers.

Door de jaren heen veranderde er veel in het verkeer en de verkeersregels. Lang niet iedereen is hier goed van op de hoogte. Normaliter worden in de Twentse gemeenten regelmatig fysieke opfriscursussen gehouden voor oudere automobilisten, scootmobielers, e-fietsers en andere verkeersdeelnemers op leeftijd. Helaas is dit momenteel niet wenselijk. Omdat het wel belangrijk is om de verkeerskennis op peil te houden is nu gekozen voor een digitale insteek.

Zelf testen
Via de website www.opfriscursus.vvn.nl kun men deelnemen aan een korte online opfriscursus. Na het beantwoorden van de vragen zijn de antwoorden te zien met uitleg. Zo weet de deelnemer binnen enkele minuten of deverkeerskennis nog actueel is. Via https://vvn.nl/videos-meest-besproken-themas-uit-de-vvn-opfriscursus zijn ook een negental video’s te vinden met verdieping. Hierin praat een instructeur van Veilig Verkeer Nederland over specifieke thema’s zoals snelheid en belijning, rotondes, stilstaan en parkeren, voorrang verlenen en gedrag in het verkeer.

Middelengebruik
Eén van de belangrijke thema’s die aan bod komt is het gebruik van medicijnen en alcohol in het verkeer. Oudere weggebruikers gebruiken immers relatief vaak medicijnen en combinaties daarvan die de rijvaardigheid nadelig kunnen beïnvloeden, soms zonder dat zij dit zelf door hebben. In combinatie met verminderd reactievermogen door ouderdom kan dit zorgen voor risico’s.