Oldenzaals Basiliekkoor op best in Dom van Keulen

Tijdens een driedaags bezoek aan Keulen heeft het Oldenzaals Latijns Basiliekkoor een nieuw hoogtepunt beleefd. In de beroemde Dom van deze Duitse stad zong het koor afgelopen zondag 28 oktober met veel succes tijdens het zogenaamde Hochamt de Mis van Gounod,  Missa Brevis  nr 7 gezongen, het Ave Verum van  Elgar, het Ave Maria van Arcadelt en Cantate Domino van Gretchaninov. Aan het eind van de viering kreeg het koor een warm applaus.

Tevens vierde het koor in Keulen het Cecilia-feest met  een feestelijk diner, veel sketches, voordrachten en zang  en waarbij de zes jubilarissen Miriam Bekke en Hans van Mook (12,5 jaar), Karl-Heinz Seinen (25 jaar), Annelies Schopman (50 jaar) en de heren Frits Gelevert en Ben Loohuis (60 jaar), door de voorzitter Jos Lansink werden toegesproken en kregen ze de bijpassende versierselen opgespeld.

Na dit hoogtepunt treedt het koor alweer in snel op: zondag 11 november in de Plechelmus Basiliek samen met het Project Orkest Twente, aanvang 15.30 uur. Er zijn al heel veel kaarten verkocht. De laatste kaarten zijn nog verkrijgbaar bij Tourist Info Oldenzaaal.