Noordoost Twente wil windenergie

BRIEF NAAR PROVINCIE. De gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal vragen via een gezamenlijke brief aan de gekozen statenleden en de formateur van de provincie Overijssel om onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie binnen Noordoost Twente een stevige plek te geven in het nieuwe coalitieakkoord.

De vier gemeenten in Noordoost Twente zijn ervan overtuigd dat een mix aan duurzame opwekking nodig is om de klimaatdoelen te kunnen behalen. Op dit moment is het opwekken van windenergie in het Nationaal Landschap Noordoost Twente door provinciale regelgeving niet toegestaan. De gemeenten vragen de nieuwe coalitie van de Provincie Overijssel nu dringend de mogelijkheden voor windenergie te mogen onderzoeken.

De gemeenten zien kansen langs de randen van het Nationaal Landschap, langs de grens, maar ook op andere locaties binnen Noordoost Twente, zoals een industriële zone langs de A1. Ook samenwerking met Bad Bentheim behoort op korte termijn tot de mogelijkheden.