Nog steeds geen bezoek in verpleeghuizen: verdrietig maar begrijpelijk

BEGRIP. Het kabinet maakte dinsdag bekend dat bewoners van verpleeghuizen ook de komende tijd geen bezoek kunnen ontvangen van hun familie. Dat is heel verdrietig, maar ANBO heeft begrip voor dit kabinetsbesluit. Eerst moeten er voldoende beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers zijn. Daarnaast is ANBO blij dat bezoek aan (gezonde) mensen van 70 jaar of ouder (in beperkte mate) mag.

Het bezoekverbod in verpleeghuizen blijft langer van kracht. Dat betekent dat familie en naasten niet op bezoek kunnen bij een geliefde die in het verpleeghuis woont. Dat is heel verdrietig en emotioneel. Maar het is belangrijk dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving niet besmet worden met het coronavirus en ook dat zorgmedewerkers niet ziek worden.
Liane den Haan van ANBO: “De bewoners van verpleeghuizen wonen in een soort familiehuis dichtbij elkaar en kunnen elkaar dus relatief snel besmetten. Dat moet natuurlijk zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom moeten er eerst voldoende beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers zijn. Ook moeten zij voldoende materialen hebben om de zorg binnen 1,5 meter veilig te kunnen verlenen. Als aan alle randvoorwaarden is voldaan, is het risico op besmetting kleiner en zouden er weer mensen in verpleeghuizen op bezoek kunnen komen.”

Liefdevolle zorg
Liane den Haan: “In de Nederlandse verpleeghuizen is de zorg heel goed. Er wordt liefdevolle zorg verleend aan de mensen die daar wonen. En daar waar dat mogelijk is worden activiteiten georganiseerd om bewoners een prettige dag te bezorgen. Daarnaast wordt overal gekeken of familie en naasten met o.a. beeldbellen en de telefoon toch contact kunnen blijven houden.”

Ouderen thuis in sociaal isolement
Veel ouderen die zelfstandig thuis wonen, zijn door de coronamaatregelen nu al weken aan huis gekluisterd. Het sociale isolement onder deze groep is groot en zal ook de komende tijd voortduren. Dat is zwaar en daarom proberen we ouderen vanuit ANBO zoveel mogelijk te steunen en zorgen voor wat afleiding. Met de telefoonlijn die mensen elke dag kunnen bellen voor een praatje. En met online activiteiten waar iedereen thuis elke dag aan mee kan doen: ’s ochtends stoelyoga, ’s middags een kookactiviteit en aan het eind van de middag een mini-concert met leuke muziek.

Bezoek aan 70-plussers mag, maar beperkt
Liane den Haan: “Ik ben blij dat het kabinet in de persconferentie duidelijk aangaf dat bezoek aan mensen van 70 jaar en ouder beperkt moet worden, maar dat een kort bezoek van één of twee vaste mensen wel tot de mogelijkheden bestaat. Dat betekent dat iemand wel even een kop koffie kan gaan drinken bij zijn vader of moeder, opa of oma. Uiteraard met inachtneming van de RIVM-maatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand en alleen als je zelf gezond bent en de oudere persoon die je bezoekt ook niet ziek is.

Uiterste inzet
ANBO begrijpt dat de verlenging van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, nodig zijn. Maar we hebben ook veel begrip voor wat dit van iedereen vraagt.