Nieuw geld voor levendige binnenstad

OLDENZAAL VERLENGT SUBSIDIEREGELING. De subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal heeft bijgedragen aan de vermindering van de leegstand in de Oldenzaalse binnenstad. Dat blijkt uit een evaluatie van de regeling. Daarom stelt het college voor om de regeling te verlengen.

In totaal zijn er vanuit de regeling 57 subsidies verstrekt. De ontwikkelingen in de binnenstad kunnen nog steeds een duwtje in de rug gebruiken, zoals ook blijkt uit het binnenstadsplan Boeskoolhart, Boost jouw binnenstad.

In het coalitieakkoord 2014-2018 heeft het toenmalige college hoge prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van de binnenstad. Dit heeft in 2016 geleid tot de subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal, die zou moeten bijdragen aan de bestrijding van de leegstand, de ruimtelijke kwaliteit en de stimulering van de beleving en levendigheid in de binnenstad.

Uit de evaluatie van de regeling blijkt dat deze succesvol was. De leegstand is afgenomen, vooral op plekken waar dit ook het meest gewenst was. Vooral in de Deurningerstraat, Grootestraat en Steenstraat zijn subsidies toegekend. Er zijn 24 subsidies verstrekt voor leegstand, 13 om de ruimtelijke kwaliteit te stimuleren en 5 voor de stimulering van de beleving en levendigheid. Het huidige college constateert daarom dat de subsidie zinvol is geweest en bijdraagt aan een vitale binnenstad.

Ook het huidige college heeft de ontwikkeling van een levendige binnenstad in zijn coalitieprogramma opgenomen. Eén van de resultaten daarvan is het in maart door de raad vastgestelde binnenstadsplan Boeskoolhart, Boost jouw Binnenstad. Conclusie van het plan is dat de binnenstad nog steeds een duwtje in de rug kan gebruiken. Daarom stelt het college voor om de subsidieregeling te continueren, maar wel met een aantal aanpassingen. Die hebben betrekking op de maximale bijdrage per onderdeel, het opnemen van een totaalbedrag per pand en het uitsluiten van winkelcentra van de regeling. Daarnaast is als doel gesteld om tot een compactere binnenstad te komen.