Minder geluid bij carnavalsoptocht

IN OLDENZAAL. Het aantal decibels tijdens de carnavalsoptochten in Noordoost Twente was voorgaande jaren extreem hoog. Kortom: redenen genoeg om hierover met de verenigingen en de wagenbouwers in gesprek te gaan volgens de vier gemeenten in Noordoost Twente.

Kinderen met gehoorbeschermers op, mensen die verder weg gaan staan om nog gezellig te kunnen kletsen of wegdraaien als er een grote wagen met veel kabaal langs komt. Pacemakers die ontregeld kunnen raken, deelnemers aan loopgroepen die elkaar niet kunnen verstaan, live muzikanten die niet meer boven het geluid uitkomen…

Uit metingen blijkt dat de afgelopen jaren bij een deel van de wagens de norm (in Oldenzaal 90 dB) flink werd overschreden. Deze harde muziek verstoort de beleving van de optocht. Tijdens twee sessies het afgelopen najaar zijn wagenbouwers, verenigingen en de vier gemeenten in Noordoost Twente in gesprek gegaan over de manier waarop ze het volume samen kunnen terugdringen. Alle partijen zijn tijdens een demonstratie blootgesteld aan de gemeten geluidsniveaus en iedereen was het erover eens dat ze dit niet meer moeten willen met elkaar. En nu gaat het om de uitvoering.

Op borden zichtbaar
Tijdens de grote Twentse Carnavalsoptocht op zondag 23 februari in Oldenzaal zal op twee plekken het geluidsniveau van de voorbij trekkende optocht gemeten worden. Het gemeten volume wordt direct op borden zichtbaar gemaakt voor de deelnemers, zodat zij kunnen zien of ze goed zitten qua volume (groen signaal) of dat de volumeknop een stukje terug moet (oranje of rood signaal). Ook worden de metingen vastgelegd.

Burgemeester Patrick Welman: “Ook de groepen mensen langs de route van de optocht roepen we op om rekening te houden met het volume van hun muziek. Ik kan me goed voorstellen dat het supergezellig is om voor en na de optocht een muziekje te draaien, maar dan wel op een acceptabel geluidsniveau. En denk er samen eens over na om tijdens de optocht de muziek flink terug te schroeven of zelfs uit te zetten. Dan hoeven de wagens er niet ‘overheen’ qua volume en hebben de harmonieën en kapellen ook meer plezier in het spelen. Zo houden we het samen ook voor iedereen langs de kant leuk om naar de optocht te gaan kijken!”