Lintje voor 136 brandweerlieden

TROUWE VRIJWILLERS. Ruim 130 vrijwilligers van Brandweer Twente werden woensdag en donderdag in het zonnetje gezet. In veertien gemeenten werden ze koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het programma van de avond was overal hetzelfde.

“Onze brandweervrijwilligers zetten zich al jarenlang in voor een veilige samenleving. Ze hebben allemaal een dienstverband van twintig jaar of langer. Dat mogen we zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is een mooi moment om extra waardering uit te spreken voor hun inzet. Zij kregen daarom van hun eigen burgemeester, in bijzijn van familie en korpsleden, een koninklijke onderscheiding uitgereikt”, vertelt Stephan Wevers, commandant van Brandweer Twente.

De Kanselarij der Nederlandse Orden kondigde eerder een aanpassing aan in het decoratiestelsel voor leden van de vrijwillige brandweer. Vanaf 1 januari 2020 wordt het criterium ‘meer dan 20 jaar vrijwillige brandweerdienst’ als automatische toekenningsgrond voor een koninklijke onderscheiding beëindigd. In Twente ontving een brandweervrijwilliger de onderscheiding bij zijn of haar afscheid. De voorwaarde was een dienstverband van minimaal twintig jaar.

Eén feestelijk moment
Voordat Brandweer Twente overging naar de nieuwe procedure is bepaald dat een brandweervrijwilliger die op 1 januari 2020 twintig jaar of langer in dienst is in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding. In Twente zijn dat ruim 130 vrijwilligers. Wevers: “We organiseren daarom één feestelijk moment in de veertien gemeenten. Deze brandweermensen zijn al jarenlang actief als vrijwilliger bij de brandweer en verdienen deze erkenning. Ook blijft het in de toekomst mogelijk een aanvraag in te dienen, maar dan is alleen het criterium van twintig jaar vrijwillige brandweerdienst niet meer voldoende.”

De meeste gedecoreerden komen uit de gemeente Hof van Twente. Daar ontvingen 22 vrijwilligers (zie foto boven) hun lintje uit handen van burgemeester Ellen Nauta.

Foto boven © Jan Schoneveld

De namen van de 136 gedecoreerden.