Kansen verbeteren gebied rond A1 in beeld

NOG AANTREKKELIJKER LANDSCHAP. De provincie Overijssel, de gemeenten Wierden, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Almelo en het waterschap Vechtstromen hebben de kansen in beeld gebracht voor het verbeteren van het gebied rond de A1.

Door het aanleggen van nieuwe natuur en fiets- en wandelroutes en faunapassages genieten straks niet alleen de weggebruikers, maar ook de inwoners en recreanten van een nog aantrekkelijker landschap.

De ambities van de betrokken overheden zijn opgenomen in het gebiedsplan A1-zone Twente. Samen met inwoners, ondernemers, landgoedeigenaren en natuurorganisaties wordt deze visie de komende jaren verder uitgewerkt tot concrete maatregelen. Gedeputeerde Boerman (provincie Overijssel), de wethouders Coes (Wierden), Meulenkamp (Hof van Twente en Maathuis (Almelo), burgemeester Hofland (Rijssen-Holten) en bestuurslid Broeze (waterschap Vechtstromen) ondertekenden hiervoor donderdagmiddag 29 november de bestuursovereenkomst.

Uitvoering
Met de uitvoering van de maatregelen is 14 miljoen euro gemoeid. De provincie heeft hiervoor 6 miljoen euro gereserveerd. De gemeenten spannen zich in om hiervoor de komende jaren de vereiste gemeentelijke cofinanciering te realiseren. Daarnaast wordt bekeken of Rijks- en Europese fondsen voor cofinanciering kunnen worden ingezet. De uitvoering van de maatregelen is gelijktijdig met de verbreding van de A1 tussen Rijssen en Azelo. Rijkswaterstaat start hiermee in 2024. In 2028 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd.

Natuurontwikkeling
Met het planten of juist uitdunnen van bosjes, bomenrijen en singels en de aanleg van wateropvang gebieden wordt het landschap rond de A1 weer aantrekkelijk en klimaat adaptief. Hiermee ontstaat voor de weggebruikers een goed beeld van het Twentse landschap met verschillende doorkijkjes. Voor inwoners en recreanten zorgt het nieuwe groen voor het verminderen van geluid en zichthinder van het verkeer. Bovendien wordt de beleving van het landschap versterkt doordat een goede inpassing van parkeerplaatsen en erven in het landschap mogelijk is. Nieuwe beplanting kan ook gebruikt worden als verbinding tussen (nieuwe) recreatieve en ecologische routes. Het versterkt daarmee de biodiversiteit.

Leefbaarheid
Het versterken van de landschappelijke en recreatieve betekenis van het landschap rond de A1 vergroot de leefbaarheid, bijvoorbeeld door het plaatsen van een uitkijktoren bij ecoduct De Borkeld of door de realisering van een geluidscherm met een bosstrook in het verlengde van het bestaande scherm bij Enter.