Hotel Het Landhuis hofleverancier

PRIMEUR VOOR OLDENZAAL. Voor de eerste keer in de geschiedenis is een predicaat hofleverancier toegekend aan een Oldenzaals bedrijf. Familiehotel Het Landhuis mag deze eretitel in ontvangst nemen. Burgemeester Patrick Welman: “Hotel Het Landhuis is hiermee een indrukwekkend visitekaartje voor de stad én uiteraard voor de regio Noordoost Twente.”

Het goede nieuws is al een tijdje bekend bij de directie van Hotel Het Landhuis. Maar door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is de uitreiking van het predicaat tot nader orde uitgesteld. De familie is erg trots op de koninklijke onderscheiding. En dat het de eerste onderscheiding is voor een Oldenzaals bedrijf, maakt het extra bijzonder. De toekenning is een kroon op 125 jaar werk en is een erkenning voor alle medewerkers door de jaren heen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Hofleverancier-2-rotated.jpg

Het predicaat wordt niet zomaar vergeven. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze minimaal honderd jaar bestaan. Bovendien moet het bedrijf van goede naam en faam zijn, goed voor het personeel zijn en een toekomst hebben. Het predicaat hofleverancier is één van de oudste koninklijke onderscheidingen van ons land. Het geeft bedrijven het recht om het koninklijke wapen te voeren, met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. In Nederland zijn ongeveer 475 kleine en middelgrote bedrijven die de titel mogen dragen.
 
Unieke en strategische ligging
Hotel Het Landhuis bestaat in 2020 al 125 jaar als horecabedrijf en kenmerkt zich door een unieke en strategische ligging aan de rand van Oldenzaal, aan de doorgaande route naar Bad Bentheim (Duitsland). In 1893 kocht de heer Friederich Wilhelm Heidemann het kadastrale perceel Losser – F-1840 aan. Hij bouwde er een bier- en koffiehuis met stalling voor paarden. Op 3 januari 1895 werd onder die bestemming (bier- en koffiehuis) een verzoek gericht aan de raad van de gemeente Losser voor het verstrekken van een drankvergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein.

Het kadastrale perceel lag toen nog in de gemeente Losser. Het verrichte kadastrale onderzoek in combinatie met het verzoekschrift van 1895 van de heer Heidemann, is het onweerlegbare bewijs dat er, teruggerekend vanaf 2020, tenminste gedurende een periode van 125 jaar, een uitgroeiend horecabedrijf gevestigd is aan de Bentheimerstraat 30 te Losser en na een grenscorrectie in 1955, aan de Bentheimerstraat 118 te Oldenzaal.

In 1909 kwam de heer T.H.J. Kistemaker, steenfabrikant en mede-eigenaar van het bier- en koffiehuis, in beeld. Het koffiehuis kreeg in die tijd ook de naam ‘Tivoli’. In de tuin vonden de zomerkermis en schuttersfeesten plaats. In de Eerste Wereldoorlog was hier een afdeling van de Lossere distributiedienst gevestigd. Die verstrekte aan de bewoners van deze omgeving bonnen, om schaarse producten te kopen, zoals vlees, brood en zeep. In 1923 werden de Oldenzaalse bakker J.D. Davina en de apothekersbediende J.H. Olde Loohuis eigenaar van het pand.

‘De broodkont’
Olde Loohuis werd destijds ook wel spottend ‘de broodkont’ genoemd, iets waar hij een grondige hekel aan had. Wanneer men hem op die manier aansprak, werd diegene zonder pardon de zaak uitgezet. Tot op de dag van vandaag weet iedere Oldenzaler nog, dat wanneer men het over ‘De Broodkont’ heeft, Hotel Het Landhuis wordt bedoeld. In deze periode werd de naam Tivoli omgedoopt tot Het Landhuis en noemenswaardig van deze periode is ook nog, dat het hotel na de Tweede Wereldoorlog een korte periode, van 19 mei 1945 tot en met 5 juni 1945, door de gemeente Losser werd gevorderd om huisvesting te verschaffen aan militairen.

In 1953 kocht het echtpaar Johan Mulder en Annie Schophuis( (ouders / schoonouders en opa / oma van de huidige directie, de familie Oolderink ) het hotel van Olde Loohuis en werden zij eigenaar van het hotel. Het hotel werd grondig verbouwd. Bij deze verbouwing kwam een prachtige wandschildering tevoorschijn: twee sjieke dames in een arrenslee met koperen lantaarns, voortgetrokken door een briesend paard met pluimen en bestuurd door een in bont gestoken koetsier, gesigneerd: F.Grütze 1895. Het verhaal gaat dat één van die vrouwen regentes Emma zou kunnen zijn, omdat zij in die periode vaak een bezoek aan haar zus Pauline bracht, die in het kasteel in Bad Bentheim woonde.

Ook al heeft de wandschildering waarschijnlijk geen kunstzinnige waarde, deze vondst is wel van historische waarde voor het hote. Het is immers gemaakt in 1895. Het Hotel Het Landhuis heeft sinds jaar en dag een goede reputatie bij onder andere Koninklijke Horeca Nederland en scoort hoog bij de Guest Review Awards. Verschillende leveranciers hebben aangegeven trots te zijn om met dit hotel te mogen samenwerken.

Maatschappelijke rol
Behalve de commerciële hotelexploitatie vervult het hotel een belangrijke maatschappelijke rol in het regionale- en Oldenzaalse verenigingsleven. Voorts heeft het hotel zich gespecialiseerd in het verzorgen van weekarrangementen voor de 55-plusser. Vanuit diverse opstapplaatsen door bijna heel Nederland worden gasten opgehaald voor een geheel verzorgde vakantieweek. Verschillende dagtochten en andere activiteiten zorgen voor een gevarieerd dagprogramma. De gezellige avonden, met optredens van diverse zang-, dans- en muziekensembles maken, samen met de fijne sfeer, de juiste ambiance en de bekende gastvrijheid, een vakantie bij Hotel Het Landhuis tot een onvergetelijke tijd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Hotel-Het-Landhuis-1024.jpg
Hotel Het Landhuis in Oldenzaal

Op dit moment wordt Hotel Het Landhuis nog steeds op een bijzondere wijze geëxploiteerd door dezelfde familie. Lokaal en in de regio staat het bedrijf bekend als een prima hotel met een goed restaurant en speelt het een belangrijke maatschappelijke rol. Vele verenigingen zijn kind aan huis. Zo heeft de Oldenzaalse Carnavalsvereniging De Markloawen al bijna 50 jaar Hotel Het Landhuis als residentie mogen gebruiken, maar ook biljartclub BIOS (met haar jaarlijkse internationale biljarttoernooi), de vogelvereniging, volleybalclubs als DIAK (Door Inzet Altijd Kracht), kegelclubs, voetbalteams, het Oldenzaals mannenkoor, de Rotary en het jaarlijkse Astrologiecongres (dit jaar voor de 30ste keer), weten de weg naar Hotel Het Landhuis, in casu de familie Oolderink, te vinden.

Hoge gunfactor
Die geeft altijd thuis als het gaat om het verstrekken van sponsorgelden, of het bieden van onderdak voor de evenementen van de desbetreffende verenigingen. Dit laatste wordt vrijwel altijd om niet verstrekt of tegen een zeer geringe (onkosten) vergoeding. De familie draagt de Oldenzaalse verenigingen, die het toch al niet al te breed hebben, een zeer warm hart toe. Mede omdat zij maatschappelijk zeer betrokken is, regelmatig meedoet aan bijeenkomsten voor het goede doel, waarbij vriendelijkheid en gastvrijheid heel hoog in het vaandel staan, heeft Hotel Het Landhuis Oldenzaal en omgeving een hoge gunfactor.

Niet onvermeld mag blijven dat het echtpaar Oolderink in 2014 voor de maatschappelijke activiteiten werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Op de bovenste foto de huidige leiding van Hotel Landhuis. Boven vanaf links Brigitte, Lenie en Jos, onder Mario en Evelyn.
Foto © Tonny Nijkrake