Hoofdrol boerinnen in Nieuwspoort

AVOND VAN DE KOE. Overijssel is al gestart met de overgang naar een kringloop landbouw. Dat bleek uit de verhalen van de vier Overijsselse boerinnen Heleen Lansink, Irene Bruins, Simone Koggel en Andra Westerhoff. Zij speelden woensdag 28 november de hoofdrol in de voorstelling Avond van de Koe in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

De overgang van de Nederlandse landbouw naar een kringloopsysteem is ook het centrale thema in het beleid van minister Schouten van Landbouw. De provincie Overijssel zet al langere tijd in op het verduurzamen van de hele voedselketen. De vier boerinnen vertelden aan onder anderen leden van de Tweede Kamer over hun passie voor hun koeien en hoe zij hun bedrijf duurzaam maken.

Theatervoorstelling
De Avond van de Koe is een theatervoorstelling met en van de vier boerinnen die al drie keer met succes in theaters in Amsterdam, Zwolle en Enschede is opgevoerd. Nu was politiek Den Haag aan de beurt. Onder de gasten waren behalve Tweede Kamerleden vertegenwoordigers van ministeries, banken en instellingen. Alle gasten van de uitverkochte voorstelling hadden een belangrijke vraag: hoe gaan de boerinnen om met alle grote veranderingen waarmee de landbouw geconfronteerd wordt. In de discussie met de zaal vertelden de boerinnen wat het streven naar een kringlooplandbouw betekent voor hun bedrijven. Over de keuzes die ze maakten en de investeringen die nodig waren. Maar vooral ook hoeveel voldoening zij alle vier krijgen door de manier waarop zij nu melk, mozzarella, kaas of vlees produceren.

Keten van eten verduurzamen
Hester Maij, gedeputeerde landbouw van Overijssel en ook aanwezig bij de Avond van de Koe: “Niet alleen de landbouw, de boeren, maar de hele voedselketen moet duurzaam. Zoals verwerkende bedrijven en supermarkten. We moeten voedsel produceren en consumeren dat niet vervuilend is en geen rest- of afvalstoffen produceert. Daar zetten wij in Overijsel in ons eigen beleid al op in: de keten van eten verduurzamen. Ik vond het geweldig om te zien hoe de vier boerinnen aan de hand van hun persoonlijke verhalen vertelden hoe inspirerend dat is, maar tegelijkertijd ook dat het geen gemakkelijke weg is. Goed dat politiek en bestuur in Den Haag, waar men verder af staat van de dagelijkse praktijk op boerenbedrijven, dat uit de eerste hand konden horen. Ik hoop dat de Overijsselse aanpak Haagse politici en bestuurders inspireert bij het verduurzamen van onze voedselketen.”

Spannende Koe-wizz
De Avond van de Koe bestond, behalve uit de verhalen van de boerinnen, uit onder meer een spannende Koe-Wizz waarin de zaal getest werd op de kennis over dit prachtige landbouwhuisdier. De publieksprijs werd gewonnen door Wil Meulenbroeks, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland. In de categorie Tweede Kamerleden ging CDA fractielid Maurits van Martels met de eer strijken. Hij gaat met de fractie op een echte koesafari op de Vechtdalhoeve van Simone Koggel. Ook Wil Meulenbroeks won een koesafari. Behalve de Koe-Wizz waren er koe-poezië en allerlei Overijsselse hapjes van de bedrijven van de vier boerinnen.

Op de bovenste foto vanaf links de boerinnen Irene Bruins, Heleen Lansink, Andra Westerhoff van Buffalo Farm Twente en Simone Koggel. Op de onderste foto Andra Westerhoff tijdens haar presentatie.

Tekst en foto: Provincie Overijssel