Historische brieven overgedragen aan Enschede

HOF ESPELO TERUGKEREND ONDERWERP. Bij Stadsarchief Enschede vond woensdag de officiële overdracht plaats van 51 historische brieven. Eric Bol, algemeen bedrijfsleider bij Boekhandel Broekhuis, overhandigde in het bijzijn van genodigden de collectie aan burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede (zie foto onder).

Hof Espelo, het landgoed ten noordwesten van Enschede, is het terugkerende onderwerp in de brieven en het is ook de plek waar het grootste deel van deze brieven, tussen de zestiende en negentiende eeuw, geschreven werd.

Bewaren om te gebruiken
De brieven zijn een bijzondere aanvulling voor de collecties en archieven van het Stadsarchief. Vooral ook omdat door oorlogen en stadsbranden veel archiefmateriaal – en dus veel historische informatie – van de stad verloren is gegaan. De brieven bieden door de veelzijdigheid ook kansen om actief te worden benut. Met de missie ‘bewaren om te gebruiken’ wil het Stadsarchief de collectie, samen met bewoners, instellingen en bedrijven, inzetten bij educatie- en participatieactiviteiten en evenementen in de stad.

Vrijwilligers van de werkgroep Oud Schrift en medewerkers van het Stadsarchief hebben de brieven de afgelopen maanden bestudeerd en omgezet naar leesbare, digitale tekst. Er is gewerkt aan digitale toegang tot de collectie, waardoor deze na de overdracht online te bekijken en gebruiken is. Maar de collectie ‘openbaart’ zich daarmee nog niet vanzelf. De inhoud van de brieven en de connectie met andere archieven en collecties zullen de komende maanden verder worden bestudeerd.

Familiebanden met Duitsland
Ook worden projecten opgezet om geïnteresseerde bewoners en bedrijven actief bij de collectie te betrekken. De eerste twee thema’s die opgepakt worden zijn Hof Espelo en Familiebanden met Duitsland. Daarvoor wordt samengewerkt met Koetshuis Hof Espelo (Landschap Overijssel) en Cultuur in Twente, onderdeel van Concordia.

Veel brieven gaan over notariële zaken en gerechtelijke protocollen, maar ze geven tegelijk een inkijkje in het leven van onder anderen Gabriël Davina, de laatste rentmeester of ‘hofmeier’ die vanaf 1748 Hof Espelo bewoonde. De brieven geven daarbij een indruk van de wijze waarop het hof tussen de zestiende en negentiende eeuw onderhouden werd, onder welk gezag en volgens welke regels. Samen met Landschap Overijssel wordt onderzocht hoe de brieven ingezet kunnen worden bij de historische beleving van de omgeving die Bezoekerscentrum Koetshuis Hof Espelo omringt.

Die Tolle Woche
In samenwerking met Cultuur in Twente, die jaarlijks de Culturele Zondagen organiseert, presenteert Stadsarchief Enschede tijdens Die Tolle Woche een activiteit in het kader van stamboomonderzoek en grensoverschrijdende relaties. Twentenaren hebben van oudsher vaak familiaire of ‘genealogische’ relaties met mensen in Duitsland. Mensen die op zoek zijn naar verwanten in Duitsland kunnen daarvoor ook bij het Stadsarchief terecht.