Groot gemis aan contact bij ouderen

DOOR CORONAVIRUS. Een enquête onder 156 leden van het Ouderenpanel van het Nationaal Ouderenfonds laat zien dat er door de coronacrisis en het bijkomende isolement onder ouderen meer eenzaamheid ontstaat en er een groot gemis is aan contact.

Veertig procent van de deelnemers geeft aan kinderen en kleinkinderen te missen. Een kwart zegt zelfs eenzamer te worden als gevolg van de isolatie. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes: bijna veertig procent ziet initiatief ontstaan om de ander te helpen en daarmee een toenemende solidariteit. En hoewel ouderen de ernst van de situatie inzien vindt bijna veertig procent dat er ruimte moet zijn voor humor en relativering. Ouderen hopen meer vermaak te zien op televisie en radio om zo voor wat afleiding te zorgen.

‘Coronapanel’
Het Ouderenfonds zet het Ouderenpanel tijdelijk in als ‘Coronapanel’ om direct in contact te blijven met ouderen en hun veranderende behoeftes tijdens de coronacrisis met als doel ze nog beter te ondersteunen. De eerste enquête, gehouden op 18 maart, onderzocht het winkelgedrag van ouderen zelf en hun bevindingen bij het winkelgedrag van anderen. Daar kwam onder andere uit naar voren dat senioren vinden dat er vooral wordt gelet op fysieke gezondheid en er weinig aandacht is voor mentale gezondheid. Het Ouderenfonds zet daarom in op waardevol contact op afstand. Er is online ondersteuning via de telefonische Helpdesk Welkom Online, structureel telefonisch contact via de Zilverlijn en een hart onder de riem via de postactie van Schrijfmaatje.

Het Ouderenpanel
Het Ouderenpanel, een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, bestaat in 2020 uit ruim 1.500 ouderen die adviseren op belangrijke maatschappelijke thema’s die ouderen aangaan. Op de eerste oproep voor het tijdelijke Coronapanel reageerden 264 panelleden en dit aantal groeit elke dag. De inbreng die deelnemers geven helpt het Ouderenfonds in het (door)ontwikkelen van kennis en haar dienstenaanbod. Hoewel er hier en daar verschillen zijn, vormen de panelleden over het algemeen een goede afspiegeling van de gehele 55+ bevolking als het gaat om geslacht, leeftijd, en woonplaats (provincie). Er wordt op dit moment drie keer per week een korte vragenlijst met de panelleden gedeeld. Ook nieuwe leden zijn welkom.

Directe lijn met ouderen
Directeur Corina Gielbert: “Het Coronapanel is in het leven geroepen om een directe lijn met ouderen te behouden in deze moeilijke tijd, om te zorgen dat ze zich gehoord voelen en wij ze zo met elkaar nóg beter kunnen ondersteunen. Door uit eerste hand te horen wat er speelt kunnen we initiatieven en diensten beter laten aansluiten bij hun behoeftes. Want dat we elkaar nu extra hard nodig hebben, dát staat buiten kijf. En samen kunnen we heel veel doen.”

Wie zich wil aanmelden voor het Ouderenpanel, kan dat doen via https://nl.surveymonkey.com/r/7TD2W2Y