Gratis wintereditie Zilver ligt klaar, wees er snel bij!

Met veel plezier laten wij u hierbij weten dat het Winternummer van Zilver Magazine is verschenen. We zijn druk doende de 15.000 exemplaren in elk geval nog deze week in de hele regio te bezorgen. Zilver ligt bij bij onder andere bibliotheken, gemeentehuizen, kulturhuizen, VVV-kantoren, boekhandels, diverse gezondheidscentra en fysiotherapiepraktijken. U kunt het Zilver Magazine daar gratis afhalen. Wees er snel bij want op = op!

Indien u verzekerd wilt zijn van het Winternummer van Zilver, dan kunnen wij u dit uiteraard ook per post toesturen. In verband met porti- en verzendkosten moeten wij daar helaas wel €  4,95 voor in rekening brengen. U kunt het bedrag ad € 4,95 overmaken op bankrekeningnummer NL72 RABO 0321 6682 19 ten name van Zilver Media B.V. onder vermelding van uw naam, adres, postcode, woonplaats en ‘Winternummer Zilver’. Wij zullen u dan het magazine per omgaande toesturen.

Wij wensen U alvast heel veel leesplezier, fijne feestdagen en een gezond 2019!

Team Zilvermedia