Goor herdenkt 75 jaar vrijheid

Een bombardement met tientallen burgerdoden en twee weken later bevrijd worden. Niet door Canadezen of Britten, maar door een eenheid Poolse soldaten. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wijkt in Goor flink af van die van omringende plaatsen. Bij de herdenking en viering van 75 Jaar Vrijheid staan deze twee gebeurtenissen centraal.

Op 24 maart 1945, terwijl een deel van zuidelijk Nederland al was bevrijd, werd Goor getroffen door een bombardement van nota bene de Amerikaanse luchtmacht. Doelen in Duitsland konden niet worden bereikt. Goor was een alternatief doel vanwege de strategische ligging en er lagen munitie en voorraden voor het Duitse leger opgeslagen.

Op een zonnige zaterdagochtend sloegen de bommen in. Het gevolg: 74 doden in de Sterbuurt en enorme schade aan het stadscentrum en omringende woningen. Eerder waren bij bombardementen al zes slachtoffers gevallen. Een ongekende tragedie.

Bij de herdenking op 24 maart 2020, op het tijdstip van het bombardement, om 9.49 uur precies, zullen de kerkklokken van Goor luiden. Waarna bij het monument op het Sterplein de namen van de 80 slachtoffers door leerlingen van de Goorse basisscholen worden voorgelezen. Voor ieder van hen wordt een kaars opgestoken.

Veertien dagen later al werd Goor bevrijd, op 8 april 1945. Terwijl de Engelsen aan de zuidelijke kant van het Twenthekanaal stonden – Goorse jongens proefden daar van de eerste biscuit – rolde via een bliksemsnel aangelegde noodbrug nabij de haven een eenheid van de eerste Poolse pantserdivisie de stad binnen.

Op 8 april van dit jaar zal bij de herdenking en viering van 75 Jaar Bevrijding een delegatie aanwezig zijn van de Poolse ambassade. Keep them Rolling, het rijdende museum van oorlogsvoertuigen, zal de bevrijding naspelen met daarbij inbegrepen de spectaculaire overtocht over het Twenthekanaal.

De herdenking begint om 18.00 uur, zodat iedereen na het werk bij de oversteek en de tocht door Goor aanwezig kan zijn. Bij het Schild zijn toespraken. Om 20.00 uur begint een concert van muziekvereniging Apollo met een uiteraard speciaal op de oorlog gericht repertoire.

Bijzonder bij de herdenking en viering is ook het initiatief om van de Gorenaren die de oorlog en de bevrijding hebben meegemaakt hun verhalen voor het nageslacht vast te leggen.

Op scholen is extra aandacht voor de Stolpersteine die in Goor de woningen markeren van de vaak Joodse oorlogsslachtoffers die zijn weggevoerd en vermoord. Deze lessen worden verzorgd door de Stichting Stolpersteine Goor.

Drie rondleidingen
Voorafgaand aan de herdenking biedt de stichting Stolpersteine Goor drie rondleidingen aan langs de Stolpersteine-locaties en de Joodse begraafplaats. Passende toelichting is er bij iedere locatie, de Joodse begraafplaats en ook onderweg op sommige plekken. Data: vrijdag 6 maart om 14.00 uur, zaterdag 14 en zaterdag 21 maart, beide om 09.30 uur. Start bij café De Ster. Deelname is gratis.
Opgave bij Gerrit Alink, via het e-mailadres gerrit.alink@concepts.nl

In het Historisch Museum is van maart tot het eind van het jaar een tentoonstelling te zien over het Joodse leven in Goor.
In filmhuis Alleman wordt op 5 april om 14.30 uur de film Mirreweenter vertoond, en op 7 april A Bridge too Far.

Op 4 mei, na de traditionele dodenherdenking, houdt Selma Hoek bij het monument in het park bij de Waterstraat een voordracht over de (onderduik)geschiedenis van haar familie tijdens de oorlog.

Op de foto café De Ster tijdens de bevrijding.