Enschede kartrekker Europees droneproject

RUIM 1 MILJOEN VOOR ‘AERIAL UPTAKE’. De gemeente Enschede krijgt als projectleider 1,1 miljoen Europese subsidie voor het Europese droneproject ‘Aerial Uptake’.

Met het geld wil de Europese Unie de ontwikkeling en toepassing van nieuwe dronetechnologieën stimuleren. Ook moet uit het project blijken hoe het luchtruim veilig en geschikt gemaakt kan worden voor en met drones.


Dronetechnologie biedt enorme economische kansen voor de sterke Twentse sector high tech systemen en materialen. Het is de techniek van de toekomst, maar tot nu toe leiden uitvindingen in de dronesector tot maar weinig nieuwe producten. Vooral de strenge wetgeving is daarbij een obstakel. Die maakt het voor bedrijven niet aantrekkelijk om geld uit te geven aan onderzoek en ontwikkeling van deze technologie.

Obstakels wegnemen
Project ‘Aerial Uptake’ heeft als doel obstakels zoals een te strenge wetgeving weg te nemen

Bijvoorbeeld door te kijken hoe het gebruik van drones geïntegreerd kan worden met de verschillende bestaande systemen in de luchtvaart. Of door het onderzoeken van manieren om met drones het luchtruim praktisch te gebruiken: van het bezorgen van maaltijden tot het inspecteren van wegen en wateren. De verzamelde data helpen goed beleid te formuleren voor het recreatief en commercieel gebruik van drones in steden. Beleid dat, door de internationale aanpak, zowel lokaal, landelijk als Europees gevoerd kan worden.