Ellen Nauta leidt Comité Regio’s

VOORZITTER. Ellen Nauta-van Moorsel is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse gemeentelijke delegatie van het Comité van de Regio’s. De burgemeester van Hof van Twente neemt 12 februari ook het voorzitterschap van de gehele delegatie over van Wim van de Donk, commissaris van de Koning van Noord-Brabant.

Ellen Nauta-van Moorsel zal zich de komende mandaatperiode richten op de belangenbehartiging van lokale overheden in de brede zin. Het geluid van de lokale overheden moet ook gehoord worden bij de andere Europese instellingen: de Europese Commissie en het Europees Parlement. “Met zo’n enthousiaste en brede delegatie naar het Comité van de Regio’s kunnen we het werk van onze voorgangers niet alleen voortzetten, maar ook verder uitbouwen. Het is belangrijk om de internationale agenda van de decentrale overheden zowel in Brussel als in Den Haag optimaal uit te voeren. Daar gaan we voor.”

Hiermee bouwt zij voort op de inspanningen van delegatievoorzitters uit de vorige mandaatperiode. Van 2015-2019 werkten de heren Lamers en Van de Donk aan de positionering van de Nederlandse delegatie in het Comité van de Regio’s (CvdR). Nu de delegatie hier een goede positie heeft bemachtigd, is het tijd voor de volgende stap.

Politieke assemblee
Het Comité is een politieke assemblee van lokale en regionale vertegenwoordigers in Brussel. Het zorgt ervoor dat decentrale overheden worden betrokken bij de totstandkoming van het Europese wetgevingsproces. De Nederlandse delegatie bestaat uit 24 bestuurders op gemeentelijk en provinciaal niveau. 

De gemeentelijke delegatie naar het CvdR bestaat uit zes leden en zes plaatsvervangende leden. De delegatie is onderdeel van de Commissie Europa en Internationaal van de VNG. In januari is de nieuwe delegatie begonnen, met Ellen Nauta-van Moorsel als voorzitter. 

Foto Ellen Nauta © Barbara Trienen Photography