Grond aangekocht voor rotonde Den Ham

VERKEERSKNELPUNT. Om de verkeersveiligheid te vergroten, gaat het college van B&W van Twenterand een rotonde aanleggen op de kruising van de Smitstraat en de Marleseweg in Den Ham.

Hiervoor is het nodig om in totaal 114 m 2 grond aan te kopen. Inmiddels is overeenstemming bereikt met de drie grondeigenaren en is de aanleg van de rotonde weer een stap dichterbij. De laatste voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Wethouder Bart-Jan Harmsen kan niet wachten tot de rotonde er is: “Dit verkeersknelpunt is voor veel weggebruikers een doorn in het oog. Als de rotonde straks klaar is, zal dat een flinke verbetering qua verkeersveiligheid betekenen.” De wethouder prijst de medewerking van de drie grondeigenaren: “De welwillendheid om mee te werken aan het mogelijk maken van deze rotonde was groot.”

Procedure
Twee eigenaren hebben de verkoopakte voor de grond die nodig is voor aanleg van de rotonde ondertekend. Bij de laatse eigenaar bevindt zich dit proces in de afrondende fase. Behalve de grondaankopen moet er ook een afwijking van het bestemmingsplan plaatsvinden om de rotonde mogelijk te maken. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. Deze is op 3 december 2019 verleend.