Dementheek Hengelo opent op 4 april

IN BIEB HENGELO. De Dementheek is een plek in Bibliotheek Hengelo waar informatie te verkrijgen is over dementie. Ook zijn er boeken en materialen voor spelactiviteiten te leen. Een speciale collectie, samengesteld door Bibliotheek Hengelo in samenwerking met partners uit het Hengelose Dementienetwerk. Op 4 april opent de Dementheek haar deuren binnen Bibliotheek Hengelo.

In de Dementheek zijn boeken te vinden over geheugenproblemen, zorg voor mensen met dementie en (foto)boeken over vroeger, met onderwerpen die herinneringen oproepen. Materialen voor  spelactiviteiten kunnen worden ingezet worden om te communiceren met mensen met dementie. Ze zijn er op gericht om herinneringen op te kunnen halen. De Dementheek is onmisbaar voor mensen met dementie, of zij nou thuis of in een zorginstelling wonen. Maar de Dementheek is even goed voor de mensen die te maken hebben met de personen met dementie. Dat loopt uiteen van zorgverleners tot mantelzorgers tot dierbaren van deze groep.

De Dementheek is geopend tijdens de openingstijden van Bibliotheek Hengelo. De spelactiviteitmaterialen zijn alleen te lenen op de donderdagochtend tussen 9:00 en 13:00 uur. Er is een medewerker van de Bibliotheek aanwezig die hierbij kan helpen.

Specifieke benadering
In Hengelo wonen naar verwachting in 2020 ruim 1600 dementerenden, dit kan oplopen naar 2400 mensen in 2040. Het is enorm belangrijk dat er voldoende informatie is te verkrijgen hoe je hier mee om kunt gaan. De doelgroep vraagt om een specifieke benadering, iets wat met behulp van de materialen uit de Dementheek een stukje makkelijker kan worden gemaakt.

Samen dementievriendelijk
Bibliotheek Hengelo heeft in het voorjaar van 2018 het convenant Dementievriendelijke Gemeente van de Gemeente Hengelo ondertekend.

Bijna alle medewerkers van Bibliotheek Hengelo hebben de online-training ‘Goed omgaan met dementie’ gevolgd en bovendien de training ‘Samen Dementievriendelijk’ in de bibliotheek, die werd verzorgd door de stichting met dezelfde naam.

Samen Dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS en is onderdeel van het Deltaplan Dementie.