Cultuur in trek in Overijssel

De afgelopen vijf jaar hebben Overijselaars altijd vaker gebruik gemaakt van culturele voorzieningen dan de rest van Nederland. In 2017 heeft 85% van de Overijsselaars gebruik gemaakt van culturele voorzieningen. Meer dan het landelijk gemiddelde van 80%. Populaire voorzieningen zijn theaters, bioscopen/filmhuizen, festivals en bibliotheken.

Het afgelopen jaar was 42% van de Overijsselaars actief bezig met kunst en cultuur. Het landelijk gemiddelde ligt op 47%. Populaire activiteiten zijn fotografie, tekenen & schilderen, muziek maken en werken met textiel. Opvallend is dat vrouwen (50%) vaker actief zijn dan mannen (35%). Zij tekenen en schilderen vaker dan mannen en werken ook vaker met textiel of natuurlijke materialen. Ook hoger opgeleiden zijn vaker actief (50%). van de Overijsselaars is 15%  actief als vrijwilliger met kunst en cultuur. Landelijk is dit 17%.

In Overijssel zijn streekgerechten populair.  Van Staphorster Fleeren tot balkenbrij. Het bereiden van streekgerechten is een opkomende culturele activiteit en wordt duidelijk meer in Overijssel gedaan dan gemiddeld in Nederland (4%).

Lees verder het overzicht in de nieuwsbrief Overijssels Feit van de Provincie Overijssel.