Biologische fruit- en groenteteelt op landgoed Herinckhave

TRADITIE HERLEEFT. Op landgoed Herinckhave wordt binnenkort weer groente en fruit geteeld en verkocht. Met de start van een biologische tuinderij op het landgoed in Fleringen komt na meer dan een halve eeuw geleden een traditie weer tot leven.

Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw was er volop bedrijvigheid op landgoed Herinckhave, dat toen het grootste fruitteeltbedrijf van Twente was met zes hectare met vooral appel- en perenbomen. “Het was hier een komen en gaan van klanten in de tuinderij”, vertelt Lothar von Bönninghausen. “Tuinderij en Herinckhave horen bij elkaar. Vandaar dat we die oude traditie graag terug willen op het landgoed.”

Het is de wens van Von Bönninghausen (zie foto) en zijn zussen Gisela en Resl, alle drie eigenaar van het landgoed. Hun plan kon meteen rekenen op veel bijval, maar een bestemmingsplan wijzigen op een landgoed waarvan zelfs de grond rijksmonument is, kost tijd. De plannen hebben inmiddels definitief vorm gekregen in een ontwerpatelier waarin de dorpsraad van Fleringen, stichting Zikke, architecten van het Oversticht en beleidsmakers van provincie en gemeente hebben samengewerkt.

Natuur- en landbouwbestemmingen konden worden geruild waardoor de plannen nu doorgang kunnen vinden. Het gewijzigde bestemmingsplan ligt nu ter inzage bij de gemeente. Het is de bedoeling dat voor de bouwvak de veldschuur klaar is en dan wordt ook de eerste oogst verwacht.

Honderd jaar oude boomgaard
Landgoed Herinckhave herbergt een minstens honderd jaar oude boomgaard. De fruitbomen worden nu onderhouden door de hoogstamfruitboomsnoeibrigade van Landschap Overijssel. De boomgaard wordt straks aangevuld en uitgebreid. Een deel van het land wordt ingericht als akker waar biologische groenten worden geteeld.

De tuinderij krijgt de beschikking over een bijzondere veldschuur. De schuur stond voor kort op erve Zanderink in Volthe, maar moest wijken voor een ligboxenstal. Het is een karakteristieke Twentse schuur die op landgoed Herinckhave herrijst met gebruik van de oude materialen. “Beschouw dit landgoed als een reservaat voor Twentse schuren,” lacht Von Bönninghausen, om serieus te vervolgen: “Maar het past precies bij wat wij voor ogen hebben met het landgoed, namelijk behoud door ontwikkeling. Het landgoed blijft in stand dankzij nieuwe initiatieven. Dat geldt voor al onze activiteiten en zeker voor deze. De tuinderij wordt een nieuwe economische drager voor het landgoed.”

De veldschuur is overigens niet alleen voor opslag en verkoop van groente en fruit, het wordt ook een bezoekerscentrum waar allerlei activiteiten worden ontplooid. Een plek voor coaching bijvoorbeeld, maar ook als locatie voor educatie over biologische tuinieren voor groepen.

Wethouder Erik Volmerink van Tubbergen was nauw betrokken bij de bestemmingswijziging van de boomgaard van Herinckhave. “De ontwikkelingen op landgoed Herinckhave brengen historie tot leven, zijn goed voor de lokale economie, het landgoed krijgt toegevoegde waarde en een historische schuur krijgt ook nog eens een nieuwe bestemming; kort samengevat zijn we zeer content met deze bestemmingsplanwijziging. Het wordt bovendien een biologische tuinderij; helemaal mooi in het kader van de biodiversiteit.”