Behoud levensstandaard voorop bij 97 procent gepensioneerden

Liefst 97 procent van de gepensioneerden vindt dat bij een nieuw pensioenstelsel behoud van hun huidige levensstandaard voorop moet staan. Een gegarandeerd pensioen dat ook geïndexeerd wordt is voor 90 procent wenselijk of zeer wenselijk.

Dat zijn enkele uitkomsten uit het onderzoek dat Motivaction hield onder zo’n 10.000 gepensioneerden, onder wie ook de leden van de VVG-PGB. Opdrachtgever waren acht grote organisaties van senioren in ons land. Een grote meerderheid, 94 procent, is het eens met de stelling: ‘’Ik wil er in de toekomst niet op achteruit gaan.’’ Maar ook garanties en indexatie zijn zeer belangrijk, constateert Motivaction. ‘’Bij een goed pensioen stijgt de pensioenuitkering mee met de prijzen,’’ vindt 87 procent een juiste stelling. Opmerkelijk is wel dat 12 procent, dus één op de acht gepensioneerden, het niet met die uitspraak eens is.

Solidariteit en collectiviteit komen voor de gepensioneerden op de derde plaats. 89 procent vindt wel dat ‘bij een goed pensioen deelname voor alle werknemers verplicht moet zijn.’ Bij de stelling dat jongeren en ouderen solidair met elkaar moeten zijn, komt het aantal ‘mee eens’ stemmers op 77 procent. Hier stelt één op de zes respondenten het oneens te zijn met die stelling terwijl zes procent geen mening heeft.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de meningen over beleggen en de risico’s die pensioenfondsen kunnen nemen verder uiteenlopen. Beleggen blijkt nog steeds een – negatieve – bijsmaak te hebben waarbij 15 procent stelt dat de fondsen helemaal niet moeten beleggen maar hun geld moeten sparen. Uiteindelijk vindt 71 procent van de ondervraagde gepensioneerden wel dat Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld heeft.

Zie ook Debatmanifestatie pensioenen