ANBO: Stop met stigmatiseren 70-plussers

LOSLATEN. ANBO vindt dat het kabinet de leeftijdsgrens van 70-jaar moet loslaten als het over de coronamaatregelen gaat. Van alle ruim 2 miljoen 70-plussers in Nederland is 80 procent vitaal en gezond. Zij hebben geen onderliggend lijden, maar worden door het kabinet en het RIVM toch nog steeds als risicogroep gezien. Daardoor wordt een hele grote groep weggezet als kwetsbaar; met als gevolg dat veel gezonde ouderen onterecht aan huis gekluisterd zijn, in een isolement raken en gezondheidsklachten krijgen.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Het stigmatiseren van 70-plussers moet echt stoppen. Nu wordt er bij de coronamaatregelen een leeftijdsgrens gehanteerd, terwijl er wat ons betreft naar de medische gezondheid van mensen moet worden gekeken. RIVM heeft op hun website aangegeven welke mensen qua medische gezondheid tot een risicogroep behoren. Die mensen moeten – ongeacht hun leeftijd – voorzichtig zijn omdat zij een hoger risico hebben om heel erg ziek te worden of te overlijden na een besmetting met het coronavirus. Iemand van 40 jaar die een chemokuur volgt kan wel meer risico lopen dan een 75-jarige die helemaal gezond is.”

Het gevolg van de nadruk op leeftijd en op 70-plussers is dat er nu een tendens is ontstaan waarbij ongefundeerde scheidslijnen tussen jong en oud aangebracht worden. Er zijn al verschillende krantenartikelen gepubliceerd, zoals vandaag van Jan Latten in De Telegraaf, waarin wordt gesproken over de 60-min en zelfs de 50-min samenleving. Mensen wordt ontraden om naar museum, theater of horeca te gaan ten faveure van jongere mensen.
Liane den Haan: “Uiteraard moet iedereen zich houden aan de RIVM-richtlijnen, waaronder de 1,5 meter afstand. Maar met het in acht nemen van deze maatregelen moeten ook gezonde 60- en 70-plussers hun sociale leven weer zo goed mogelijk op kunnen pakken. Het kan niet zo zijn dat oudere mensen dadelijk scheef worden aangekeken als ze buiten op straat lopen of naar een museum of terras gaan. Een samenleving waarin grote groepen worden uitgesloten, daar zit niemand op te wachten.”