Afspraken tussen Twentse ziekenhuizen MST en ZGT om medisch specialistische zorg te behouden en te verbeteren

Om de kwaliteit en bereikbaarheid van de medisch specialistische zorg voor patiënten verder te verbeteren en de beschikbaarheid van ziekenhuiszorg voor Twente zoveel mogelijk binnen de regio zeker te stellen, gaan Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) intensiever samenwerken. Dat hebben beide ziekenhuisbesturen samen met de bestuurders van de medisch specialisten afgesproken.

De zorgvraag in Twente wordt steeds complexer en het zorglandschap verandert. Ook zien de ziekenhuisbesturen dat het aantal mantelzorgers in de regio minder wordt, net als het aantal zorgverleners. Beide ziekenhuizen hebben alleen niet de schaalgrootte die nodig is om de huidige specialistische zorg in de toekomst te blijven aanbieden in Twente.

Medisch specialisten en andere zorgprofessionals zullen daarom in de toekomst intensiever gaan samenwerken. Zij zullen beoordelen op welke gebieden bundeling van kennis en kunde van toegevoegde waarde is voor de patiënt. Deze samenwerking van zorg kan leiden tot het vormen van regiocentra waarbij bepaalde aandoeningen op één locatie worden behandeld. Beide ziekenhuizen behouden hierbij hun eigen naam, identiteit en aansturing. MST en ZGT houden ook hun eigen acute zorg voor de inwoners uit omliggende gemeenten.

De afspraken betekenen voor de inwoners dat kwalitatief hoogwaardige zorg in Twente zoveel mogelijk beschikbaar blijft en iemand voor specialistische behandelingen niet buiten de regio hoeft te reizen.

MST en ZGT werken al op verschillende manieren samen, bijvoorbeeld op het gebied van gynaecologie, cardiologie en urologie. Daarbij zijn afspraken gemaakt in welk ziekenhuis de patiënt het beste terecht kan voor zijn of haar specifieke behandeling. Daarnaast besloten beide ziekenhuizen vorig jaar al om gezamenlijk op te trekken in het ontwikkelen van een nieuw elektronisch patiëntendossier. Dat betekent dat alle patiënten in Twente er op kunnen vertrouwen dat hun dossier altijd en overal beschikbaar is, zowel binnen ZGT als binnen MST.

Samen voor de gezondheid van Twente

De samenwerking tussen beide ziekenhuizen past binnen de Regiovisie ‘Twente Beter’ waarin Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD en Menzis zich gezamenlijk hebben uitgesproken om te komen tot meer kwaliteit van leven voor de Twentenaar, door verdergaande samenwerking. Die samenwerking moet leiden tot een verschuiving van focus op ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. De samenwerking tussen MST en ZGT sluiten ook aan op landelijke ontwikkelingen: zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Menzis is als grootste zorgverzekeraar van Twente nauw betrokken en staat ook achter intensieve samenwerking in de regio.