‘Actieve Ontmoeting’ voor senioren in Borne

In Borne kunnen inwoners vanaf 67 jaar binnenkort voor het tweede jaar op rij deelnemen aan de ‘Actieve Ontmoeting’, een project van de gemeente met als oogmerk ouderen meer beweging te bezorgen, ze eventueel uit een isolement te halen.

“De vergrijzing slaat natuurlijk best wel toe”, legt projectleider Jurgen Schiphorst van de gemeente Borne uit. De buurtsportcoach: “Je ziet vaak dat ouderen de deur niet meer uit gaan, bijvoorbeeld omdat hun kinderen niet meer op bezoek komen of omdat hun partner  is overleden. We willen op deze manier zorgen voor verbinding, ze de kans geven hun netwerk weer te vergroten, te bewegen of samen met iemand anders hun hobby weer op te pakken. Algemeen wordt geprobeerd mensen langer thuis te kunnen houden. Dat betekent dat je als overheid  ook bezig moet zijn met de creatieve kant van dat verhaal en wat moet doen om een en ander te faciliteren. Het gaat erom mensen zo lang mogelijk in hun eigen kracht te laten of ze daarin terug te brengen.”

Geen concurrent van verenigingen
In Borne start daarom op 22 januari een nieuwe cyclus van zes weken, waarin deelnemers eens per week van 10 tot 14 uur bij elkaar komen.  Daarna wordt bekeken of de ‘Actieve Ontmoeting’ in een behoefte voorziet en of deelnemers graag langer de kans willen benutten anderen te ontmoeten. “Waarbij wel een limiet wordt gesteld van maximaal een jaar”, verklapt Schiphorst. “Want we willen geen concurrenten worden van bijvoorbeeld sportverenigingen. Het is juist de bedoeling dat die deze mensen een plek bieden voor dit soort sportieve activiteiten. Al mag dat ook best wat anders zijn. We hebben bijvoorbeeld van de eerste groep iemand doorverwezen naar het Kulturhus, omdat hij graag een maatje wilde dat samen met hem gitaar wilde spelen. Dat is natuurlijk ook prima.”

In tegenstelling tot diverse andere gemeenten die het project ondersteunen, is in Borne vooralsnog een minimum leeftijd van 67 jaar vastgesteld. Jurgen Schiphorst: “Dat hebben we met opzet gedaan omdat we mensen willen stimuleren dit overdag te doen op uren dat ze niet werken. En ook om de groep qua leeftijd bij elkaar te laten. We sluiten echter niemand uit hoor. Misschien zouden we daarom beter ‘na het werkzame leven’ als criterium kunnen hanteren.”

Beter dan een blauwe envelop
In Borne zijn dit keer zo’n 1135 kandidaten voor de bijeenkomsten persoonlijk per brief uitgenodigd. “Als er daarvan vijftig overblijven, zou dat fantastisch zijn. In elk geval was de eerste groep afgelopen jaar erg enthousiast. Het was ook mooi om te zien hoe diverse deelnemers eerst heel schuchter binnenkwamen en ze vervolgens opfleurden. Sommigen gaven zelfs aan echt vereerd te zijn dat ze door de gemeente werden uitgenodigd. En het is natuurlijk ook beter dan een blauwe envelop…”

Deelnemen aan de ‘Actieve Ontmoeting’, die vanaf 28 januari gehouden wordt in sporthal Het Wooldrik, kost acht euro per keer, inclusief lunch. Belangstellende Bornenaren kunnen zich nog tot 18 januari opgeven bij Jurgen Schiphorst via telefoonnummer 06-21215902 of via e-mail:
j.schiphorst@borne.nl 

Wie zich voor 18 januari aanmeldt, is nog eerst van harte welkom op de informatiebijeenkomst op 22 januari van 10 tot 12 uur in sportcafé ’t Wooldrik met aansluitend een lunch.