18 Seniorenwoningen op terrein Elferink

STIEN’N HOFJE OVERDINKEL. Van het college van B&W van Losser kan de bouw van achttien nieuwe seniorenwoningen in de vorm van een gasthuis op de voormalige locatie van bouwbedrijf Elferink in Overdinkel in gang worden gezet. 

Met dit bouwplan wordt de huidige bedrijfsbestemming van de locatie afgehaald. Het concept van nieuwe seniorenwoningen, in de vorm van een gasthuis, is nieuw voor Overdinkel. Uit het vorig jaar gehouden woningbehoefteonderzoek, uitgevoerd door de Stec groep, blijkt ook dat het Stien’n hofje voorziet in een behoefte. De initiatiefnemer is verzocht om, voordat het bestemmingsplan ter inzage gaat, een informatieavond te organiseren.

Vrije huur en koopsector
De huidige eigenaren van het voormalig bouwbedrijf Elferink aan de Veldkamp in Overdinkel willen op hun locatie een plan realiseren voor de bouw van achttien seniorenwoningen in de vorm van een hofje. Het worden ruime woningen, rolstoeltoegankelijk en voorzien van een huislift. Doelgroep is de leeftijdsgroep 50/55+ in de vrije huur of koopsector, afhankelijk van de vraag. Vooralsnog wordt gedacht aan circa veertig procent huurwoningen en zestig procent koopwoningen. Plan is verder dat op het terrein nabij de hoofdentree een noaberhoes en een noaberwerkplaats worden gerealiseerd.

Het noaberhoes wordt een ontmoetingsplek voor de bewoners om de noaberschap te versterken en wordt gezien als het verlengde van de individuele woonkamer. De noaberwerkplaats doet dienst als opslagruimte voor terreinonderhoud en als werkplaats/atelier voor creatieve, knutselende bewoners.

Het hofje zal worden omgeven door een traditionele tuinmuur met toegangshekken en voorzien van entreebogen. Bij de hoofdentree worden 25 parkeerplaatsen gerealiseerd.