15 minuten gratis parkeren bij MST aan de Beltstraat voor halen en brengen

OPTIMAAL FACILITEREN. Het terrein bij de hoofdingang van het MST aan de Beltstraat is ingericht voor het snel halen en brengen van bezoekers en patiënten. Binnenkort komt op dit terrein een parkeerautomaat waarmee een gratis parkeerkaart voor maximaal 15 minuten gehaald kan worden. Dit is in overleg met het Medisch Spectrum Twente besloten om bezoekers optimaal te faciliteren. Hiermee wordt langparkeren op dit terrein voorkomen en heeft de bezoeker bij het MST meer kans op het vinden van een parkeerplaats op straat.

De maximum parkeerduur op deze plek is momenteel 5 minuten. In de praktijk blijkt dit te kort te zijn voor het halen en brengen van bezoekers en patiënten. Ook blijkt dat sommige parkeerders niet het MST maar de binnenstad bezoeken. Hierdoor blijven de zeven parkeerplaatsen te lang bezet en ontstaat veelvuldig dubbelparkeren en overlast voor overige weggebruikers.


Voor de juiste bedoeling
Uit de parkeerautomaat die op dit terrein wordt geplaatst, kunnen bezoekers een gratis parkeerkaartje halen voor 15 minuten. Dit kaartje kan elke avond tot 22.00 uur worden verkregen. Daardoor ontstaat er meer tijd voor halen en brengen. Tegelijkertijd wordt het oneigenlijk gebruik van deze parkeerplaats ontmoedigd, zodat meer bezoekers van het ziekenhuis deze plekken kunnen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. De gemeente gaat hierop handhaven.