Oldenzaal zet ‘kracht van cultuur’ in

NIEUWE VISIE OP CULTUUR. Het college van B&W van Oldenzaal heeft een nieuwe visie op cultuur voorbereid voor de gemeenteraad. De visie sluit aan bij het coalitieakkoord waarin staat dat cultuur voor en van ons allemaal is, dat het de maatschappelijke samenhang versterkt en Oldenzaal haar unieke karakter geeft.

De visie vormt een overkoepelend kader dat richting geeft aan het gemeentelijk cultuurbeleid. Uitgangspunt is dat cultuur waardevol is voor mens en maatschappij en Oldenzaal wil de kracht van cultuur inzetten ten behoeve van een levendige en prettig leefbare stad.

Karakteristiek voor de stad
“Cultuur stimuleert persoonlijke ontwikkeling, draagt bij aan maatschappelijke ontwikkelingen en karakteriseert onze stad. Mede door onze culturele voorzieningen en het erfgoed is Oldenzaal aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Culturele activiteiten  leveren bovendien een bijdrage op het gebied van zorg en welzijn. Die kracht van cultuur willen we benutten voor Oldenzaal en de Oldenzalers”, aldus wethouder cultuur Alida Renkema.

Oldenzaal kent flink wat instellingen en verenigingen die culturele activiteiten aanbieden. Veel Oldenzalers zingen in een koor, spelen in een harmonie, of doen aan schilderen of andere beeldende kunst. Ze zijn betrokken bij historische verenigingen, halen boeken en informatie bij de bibliotheek of hebben muziekles. Er zijn leuke festivals, die goed worden bezocht, diverse musea en een Stadstheater met mooie voorstellingen. Dit aanbod wil de gemeente zo goed mogelijk inzetten voor alle Oldenzalers.

Toekomst binnenstad
Onze wereld verandert in een snel tempo. Om aansluiting te houden, is het belangrijk om te beschikken over vaardigheden als creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en verbeeldingskracht. Deelname aan culturele activiteiten stimuleert deze ontwikkeling. Cultuureducatie en de deelname aan culturele activiteiten krijgen in de nieuwe visienota van de gemeente ruimschoots aandacht. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van cultuur voor de economie.

Tijdens de Boost je binnenstad-bijeenkomsten over de toekomst van de binnenstad werden cultuur en erfgoed regelmatig genoemd als voorwaarden voor een levendige en aantrekkelijke stad. Een goed aanbod aan culturele voorzieningen en zichtbaar, beleefbaar erfgoed maakt een stad prettig om te wonen én om te bezoeken.

Steeds meer senioren
Volgens het college speelt cultuur een rol bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven. Een voorbeeld is de vergrijzing. Er komen steeds meer senioren, die bovendien steeds langer zelfstandig blijven wonen. De inzet van kunst en cultuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan hun welzijn en gezondheid. Deze verbindende functie van cultuur heeft het college dan ook meegenomen in de visienota.