115 jaar Oudheidkamer Twente

Met een vooruitziende blik en het zich zorgen maken over het verdwijnen van het Twentse erfgoed richtten op 27 oktober 1905 vier textielfabrikanten de Twentsche Oudheidkamer op.

Deze week is dat precies 115 jaar geleden. De notabelen de heren H.B. Blijdenstein, J.J. van Deinse en J.H. van Heek te Enschede en mr. G.J. ter Kuile te Almelo namen daartoe het besluit. Aanleiding was om de collectie munten van de familie Van Doorninck uit Zwolle ergens onder te kunnen brengen. Doel was om een verzameling van oude karakteristieke voorwerpen, die het leven van de Twentse voorvaderen weergeven te kunnen vertellen. In eerste instantie zou het gaan om voorwerpen die betrekking hadden op Enschede, maar daar waar kon zouden ook andere Twentse gemeenten erbij worden betrokken. Inhoudelijk zou het dan gaan om voorhistorische voorwerpen uit het stenen, bronzen en ijzeren tijdperk, portretten van mannen die zich verdienstelijk gemaakt hebben, kaarten van Twente en de (textiel)industrie.

Bij het allereerste begin hadden zich 15 donateurs en 59 leden aangemeld. Op 12 april 1906 vond de opening van de Oudheidkamer plaats in het eerste onderkomen aan de Langestraat.

foto: geheel links het eerste onderkomen van de Oudheidkamer; uit: Honderd Jaar Behoud Twents Erfgoed, Vereniging `Oudheidkamer Twente’ 1905-2005, Van Deinse Instituut